Frågor om gåvobrev

2020-08-30 i Bodelning
FRÅGA
Min mor gav mig 100000 kr för en tid sedan. Hon gav min syster lika mkt. Vi upprättade inte ett gåvobrev om enskild egendom men hon utttryckte det i tal. Nu står jag inför skilsmässa o min mor önskar att dessa pengar tillfaller mig. 1) går det att skriva ett gåvo brev i efterhand? 2) måste det registreras någonstans eller räcker det med brevet i sig? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga så här: Du har fått en gåva av din mor med ett muntligt förbehåll om att gåvan ska vara enskild egendom. Nu står du inför skilsmässa och undrar ifall ni kan upprätta ett gåvobrev i efterhand och ifall detta isåfall behöver registreras.

Regler om makars egendom finns i äktenskapsbalken (här, nedan förkortad ÄktB). Enligt 7 kap. 2 § 2 p. ÄktB är enskild egendom bland annat egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Ett normalt gåvobrev som inte gäller en gåva makar emellan har inget formkrav och skall inte registreras någonstans (det finns dock formkrav vid gåva av fastighet). Det är egentligen ett vanligt avtalsförhållande. Detta innebär att även muntliga gåvor och avtalsvillkor som ingås vid avtalets ingång är giltiga. Detta innebär i sin tur att du redan har fått gåvan med ett giltigt förbehåll om enskild egendom. Det stora problemet är dock att muntliga avtalsvillkor är svårbevisade.

Ett gåvobrev kan inte upprättas med villkor om enskild egendom efter att gåvan fullbordats. Eftersom denna gåva redan fullbordats genom tradition (överlåtelse) så kan inte ett gåvobrev upprättas nu i efterhand. Gåvobrev med villkor om enskild egendom måste alltså ges samtidigt som gåvan.

Sammanfattningsvis är alltså svaret på dina frågor 1) Nej det går inte att skriva gåvobrev i efterhand, och 2) Nej det behöver inte registreras. Du har redan ett giltigt förbehåll om enskild egendom från din mor, men detta är svårbevisat. Det kan alltså mycket väl hända att förbehållet hade underkänts av en tingsrätt.

Jag hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91357)