Frågor om enskild egendom och sambos arvsrätt

Vi har testamenterat hela vår kvarlåtenskap som enskild gåva till våra barn.

Om vår dotter och hennes sambo köper en bostad för arvet efter oss och hon sedan dör - kan då sambon bo kvar eller har deras gemensamma barn rätt till värdet som motsvarar den enskilda egendomen?

Måste de vidta någon åtgärd så han kan bo kvar så länge han lever?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

I Sambolagen 3 § framgår vad som räknas som samboegendom, och där innefattas sambos gemensamma bostad. Men i 4 § finns en uppräkning av vad som inte är samboegendom, och i punkt 2 undantas egendom som en sambo har fått genom testamente med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, samt i punkt 4 att det som har trätt i stället för egendom som avses i 1-3 inte heller är samboegendom om det inte föreskrivits annat i t ex testamentet.

När egendom träder istället för annans egendom kallas det för surrogat, och om din dotter använder pengar hon ärvt av er och som enligt testamente ska utgöra hennes enskilda egendom så blir fastigheten surrogat till pengarna och fortsätter att vara enskild egendom. Observera att detta gäller om er dotter betalar hela fastigheten med de pengarna. Om däremot hon tar en del av pengarna från arvet, och sambon skjuter till en del kan det bli problem. Jag har i dagsläget inte hittat något klart svar för vad som gäller för sambos i en sådan situation, men när det gäller äkta makar har fastslagits att om enskild egendom investeras i egendom som utgör giftorättsgods så förlorar den enskilda egendomen karaktären av just enskild egendom. Man kan förenklat säga att den enskilda egendomen försvinner och blir giftorättsgods. Det är troligt att en liknande bedömning skulle göras avseende samboegendom.

Vad gäller frågan om dotterns sambo kan bo kvar i huset om hon dör, så i dagsläget har sambos ingen arvsrätt enligt Ärvdabalken. Hon ärver alltså inte sin sambo, och han ärver inte henne. Utan om en av dem dör så ärver barnen allt så länge inget testamente finns som säger annat. För makar däremot så om den ena maken dör och det enbart finns gemensamma barn så har den efterlevande maken fri förfoganderätt över den avlidne makens kvarlåtenskap. De gemensamma barnen får alltså vänta tills båda föräldrarna har dött innan de får ut sitt arv. Någon sådan rätt finns inte för sambo.

Då de har gemensamma barn så är dotterns sambo i egenskap av barnens far även deras förmyndare, och ska som sådan förvalta barnens tillgångar. Men ärver barnen tillgångar till ett högt värde ställs egendomen under överförmyndarens kontroll, och då behöver barnens förälder tillstånd för överförmyndaren att använda tillgångarna. Tillgångarna ska alltid användas för barnens bästa och på det sätt som ger bäst avkastning.

Sålänge barnen är minderåriga så är det möjligt att överförmyndare skulle anse att det är för barnens bästa att de får bo kvar i huset tillsammans med sin pappa. Det skulle i så fall vara ett sätt för honom att få bo kvar där åtminstone tills vidare. Det hjälper honom dock inte att bo kvar så länge han lever eftersom huset då tillhör barnen och de kan välja att sälja det när de är myndiga. Naturligtvis kan de avstå från att göra det, men det är inget den efterlevande sambon kan kräva.

För att sambos ska ärva varandra krävs att de upprättat inbördes testamente. Ett sådant kan aldrig avse alla tillgångar eftersom barnen alltid har rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (vad de skulle ärvt utan testamente).

Som ni ser finns det en rad aspekter att ta hänsyn till, och jag har bara berört dem ytligt. För att så långt som möjligt tillförsäkra både er, dottern och hennes sambo samt gemensamma barnen att det blir så bra som möjligt samt så långt som möjligt blir såsom önskat och tänkt, så rekommenderar jag både er och samboparet att ta hjälp av en erfaren jurist för att hitta den bästa lösningen för er situation.

Hos Lawlines sponsor Familjens Jurist kan ni få hjälp både med att ta ett helhetsgrepp på situationen och hitta bästa lösningen, samt att upprätta testamenten och liknande. Ni kan boka tid på ett kontor nära er via den här länken.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”