Frågor om enskild egendom

2016-06-30 i Enskild egendom
FRÅGA
I ett testamente där vi skriver att den som överlever den andre ska ärva hälften med fri förfoganderätt och den andra hälften ska gå till särkullbarnet, (vi har varit barn sedan tidigare) funderar vi på frågan om enskild egendom. Måste vi också skriva att egendomen och vad som träder istället + avkastning skall utgöra enskild egendom i äktenskap eller samboförhållande om vi vill ha det så?Blir egendomen betraktad som enskild egendom om den överlevande gifter om sig per automatik?Hur formulerar vi det så att det blir enskild egendom för överlevande samt för barn?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Att man ärver egendom med fri förfoganderätt innebär att man fritt kan disponera egendomen. Man kan däremot inte testamentera bort egendomen. När den efterlevande maken ärver sin makes egendom med fri förfoganderätt ska den egendomen vid den efterlevande makens bortgång tillfalla den först avlidne makens arvingar.

Att egendom är enskild innebär att den inte ingår i en bodelning vid t.ex. äktenskapsskillnad, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). Man kan i testamente villkora om att egendomen ska ärvas som enskild egendom. Av 7 kap. 2 § 3 och 4 punkten äktenskapsbalken följer det att en makes egendom ska vara enskild om denne har erhållit eller ärvt egendomen genom testamente med villkoret om att egendomen ska vara enskild. Har man ärvt enskild egendom så förblir den det även om man gifter om sig, inget ytterligare behöver göras.

Om en viss annan egendom trätt i istället för den enskilda egendomen (t.ex. pengarna från försäljning av enskild egendom), anses den den nya egendomen (pengarna) också vara enskild egendom.

Avkastning från enskild egendom blir giftorättsgods om inget annat har föreskrivits i testamentet. För att även avkastning på enskild egendom ska vara enskild egendom måste det framgå av villkoret i testamentet. Det vill säga i testamentet ska det vara villkorat att egendomen ska ärvas som enskild och även den avkastning som uppstår ska vara enskild.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (384)
2020-10-08 Vem ärver enskild egendom?
2020-09-30 Enskild egendom genom testamente
2020-09-30 Ingår min enskilda egendom i bodelningen om min make avlider?
2020-09-22 Gäller äktenskapsförordet vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (85187)