Frågor om dödsbo, dödsboanmälan etc.

FRÅGA
Hej jag undrar vad som är bäst att göra när en anhörig gått bort som bara har tillgångar så att det täcker begravningen, är det en dödsboanmälan eller bouppteckning?Kan man betala begravningskostnaderna innan dödsboanmälan/bouppteckningen är gjord?Om man gör en bouppteckning själv ska man värdera alla möbler, glas, bestick osv för att sen sälja dessa för att kunna betala alla räkningar som finns kvar?Om man har fått något i gåva (bröstarvinge) för flera år sedan är det något som måste lämnas tillbaka till dödsboet?Om man fått något i gåva för flera år sedan (sambo till bröstarvinge) är det något som måste lämnas tillbaka till dödsboet?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Ja, det kan räcka med att endast göra en dödsboanmälan om den avlidnas tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Vissa räkningar som krävs för att ordna med begravningen kan betalas före bouppteckningen (om en sådan görs utöver dödsboanmälan), andra skulder får som regel inte betalas förrän en månad efter att bouppteckningen upprättats. Om du använder dig av egna medel för att betala för begravningen får du en fordran på dödsboet.

Av 20 kap. 2 § ärvdabalken följer det att bouppteckningen ska göras av två förrättaren. Bouppteckningsförrättarna får dock inte vara dödsbodelägare eller efterarvinge. Om medel behövs för att betala dödsboets skulder kan dödsboets egendom säljas.

Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken finns en presumtion att gåvor till bröstarvingar ska anses vara förskott av arv om inte annat förordnats i t.ex. gåvobrev. Vidare finns i 7 kap. 4 § ärvdabalken bestämmelse om att om gåvans syfte kan likställas med ett testamente kan gåvotagaren vara skyldig att återbära så stor del av gåvan att det täcker eventuella bröstarvingars rätt till laglott som kränkts (d.v.s hälften av den avlidnes kvarlåtenskap, detta kräver som regel dock att gåvorna ges kort tid före gåvogivarens bortgång. Annars finns inte någon mer generell regel om att gåvor måste återbäras till dödsbo.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (813)
2019-04-23 Vem ska utföra bouppteckningen?
2019-04-23 Fastigheter i bouppteckning
2019-04-22 Vad ska en göra om en som bröstarvinge inte blivit kallad till en bouppteckning?
2019-04-20 Behövs fullmakt för bouppteckning vid farförälders död?

Alla besvarade frågor (68195)