Frågor om brottmål

2016-12-22 i Domstol
FRÅGA
Är hovrätten sista instans i brottmål, går den att överklaga så att den ej vinner laga kraft, vilket datum gäller vid exempelvis hovrättens faställande av tingsrättens dom hur länge kan man teoretiskt sett förhala ett brottsmål eventuell dom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I Sverige är Högsta domstolen sista instans i brottmål. För att ett mål ska tas upp till Högsta domstolen krävs prövningstillstånd. För att ett sådant tillstånd ska beviljas ska målet som huvudregel ha ett prejudicerande värde (det vill säga vara till ledning hur liknande fall ska bedömas).

Med vänlig hälsning,

William Sandell

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (499)
2021-06-17 Hur lång tid brukar det ta att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och hur lång tid brukar det ta innan ärende avgörs?
2021-06-16 Kan man påskynda handläggningen hos domstolen?
2021-06-07 Upprättande av stämningsansökan
2021-05-31 Vad är prövningstillstånd?

Alla besvarade frågor (93337)