Frågor kring testamente, särkullbarn och 3:8 ÄB

Jag gifter mig med en man som har två barn sedan tidigare. Vi har även ett gemensamt barn. Vid giftermålet tecknar vi ett äktenskapsförord där en fastighet värd 1000 000kr står på mig som enskild egendom. Vi skriver även ett testamente där min man testamenterar all kvarlåtenskap till mig ifall han skulle gå bort och att min enskilda egendom testamenterar jag till vårt biologiska barn. Vi har gemensamma tillgångar värda 1 000 000kr. Vem får vad när/om min make går bort?

Har jag förstått det rätt att fastigheten står kvar på mig men att min makes barn från tidigare äktenskap kan kräva ut sin laglott?

I exemplet ovan, stämmer det då att min makes barn tillsammans får ut (1000 000/2)/2=250 000? Det vill säga 125 000kr per person?

Vad händer om min make dör först och sedan går även jag bort? Ärver min makes barn sedan tidigare äktenskap även mig (i scenariot där de fick ut sin laglott vid makens bortgång)?

Går det att testamentera min enskilda egendom till mitt biologiska barn så att den vid min bortgång står orörd tills dess att mitt barn blir myndigt (så att min make inte kan sälja den exempelvis)?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag börjar med att svara på dina funderingar kring vad som sker om din make avlider först.
Det som först händer när din make avlidit är att det upprättas en bodelning där ni delar lika på all den gemensamma egendomen (din enskilda egendom ingår inte i bodelning), alltså i ert fall 1 000 000 kr. Du och din make får efter bodelning alltså 500 000 kr var. Se 9:1 äktenskapsbalken.

Din makes del på 500 000 kr ska sedan delas ut genom arv. Om omständigheterna är som sådana att din make har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till dig vid hans död innebär detta att du ärver hela denna summa. Dock har barn till den avlidne alltid rätt att erhålla hälften av dennes kvarlåtenskap, se 3:2 ärvdabalken. I detta fall alltså: 500 000 / 2 = 250 000. Din makes barn får således precis som du beskriver 125 000 kr var i det fall din make skulle avlida först.

Det finns en reglering som säger att den först avlidne makens släktingar kan ha rätt till arv från även den andre avlidne maken. Alltså kan din makes släktingar ha rätt att ärva dig efter att din make avlidit först och därefter du avlidit. Se 3:8 ärvdabalken. Denna reglering förutsätter dock att du inte har någon släkting som kan ärva och även att din makes släktingar har rätt att ta ut efterarv från dig, Inget av dessa kriterier är uppfyllda och med detta sagt har din makes barn ingen rätt att ärva dig. Den kvarlåtenskap du har när du avlidit tillfaller ditt barn enligt arvsordningen. Se 2:1 ärvdabalken.

Vad gäller din fråga huruvida du kan testamentera bort din enskilda egendom till ditt barn gäller följande:Som tidigare sagt sker vid makes död först en bodelning, i denna bodelning blir din kvarlåtenskap 500 000 kr, enligt redovisat ovan, plus din enskilda egendom.

En make har alltid bäst arvsrätt om det inte skulle finnas särkullbarn, du har inget barn utanför detta äktenskap och därför har din make bäst arvsrätt. Men man kan välja att testamentera bort en make helt och hållet, det enda kriteriet som finns är att en make har rätt att erhålla 4 gånger prisbasbeloppet vilket är ungefär 180 000 kr. Detta har din make redan erhållit via bodelning och du kan därför välja att testamentera bort honom. Se 3:1 ärvdabalken. Som svar på din fråga kan du alltså testamentera bort din enskilda egendom till ditt barn i det fall du avlider före din make.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”