Frågor kring den tilltalades personliga förhållanden

2018-01-17 i Domstol
FRÅGA
HejBlir man alltid utfrågad om sin ekonomi, även om ordförande och nämndemän i tingsrätten, har tänkt fria personen i fråga? Alltså det finns ett antal standardfrågor som ordförande går igenom under ett pågående rättegång , som tex i ett snatterimål.Det han går igenom är om man tidigare har haft ngt i belastningsregistret, ekonomi osv .... är dessa frågor standard oavsett vad domen blir? El kan man tolka det som att man blir dömd ifall ordförande kollar upp ens ekonomi för att avgöra dagsböter? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en huvudförhandling (rättegång) besluar domstolen om den tilltalade är skyldig till ett brott eller inte. De som dömer i ett brottmål i tingsrätten är en juristdomare och tre nämndemän.

Hur förhandlingen går till följer ett visst mönster. I slutet av en förhandling lyfts den tilltalades personliga förhållanden upp. Rätten redogör för de handlingar som finns, till exempel utdrag från belastningsregistret och yttrande från frivården.

Den tilltalade får också berätta om sina förhållanden. Domaren ställer även frågor om den tilltalades ekonomi. Det har nämligen betydelse för hur stora eventuella böter blir och för hur mycket den tilltalade eventuellt ska betala av kostnaderna för försvarsadvokaten.

Det är först efter att förhandlingen är avslutad som domaren och nämndemännen överlägger. Det är också då de bestämmer hur de ska döma i målet.

Sammanfattningsvis så ska domstolen gå igenom den tilltalades personliga förhållanden oavsett om personen senare blir dömd eller ej. Hur rätten ska döma i målet bestäms efter att förhandlingen är avslutad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98670)