Frågor kring beskattning av fastighetsförsäljning, samt förskott på arv

Min pappa vill ge mig sitt hus som idag är värderat till 6 miljoner?

1) måste det ses som förskott på arv?

2) är det endast vid försäljning som jag behöver skatta på huset?

3) jag har två bröder. Blir få mitt förskott på arvet 4 miljoner oavsett värdestigning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och bestämmelser om skatten kopplat till fastighetsförsäljning finns i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).

Förskott på arv:

Presumtionen för förskott på arv finns i ÄB 6 kap. 1 § och beskriver att förskott på arv är det som arvlåtaren gett till sina barn under sin livstid, om inte annat sägs eller om omständigheterna visar att det motsatta varit avsett. Enbart gåvor utgör alltså förskott på arv. Ifall din pappa ger dig huset som gåva kommer det ses som förskott på arv, såvida ni inte i exempelvis ett gåvobrev skriver att fastighetsgåvan inte ska anses utgöra förskott på arv. En gåva av en fastighet måste därför inte ses som ett förskott.

Trots att en fastighet säljs till bröstarvingen kan den ses som en gåva och alltså ett förskott på arv ifall försäljningsvärdet understiger fastighetens taxeringsvärde. Enligt rättsfallet RÅ 81 1:29 som beskriver den s.k. huvudsaklighetsprincipen ska försäljningen ses som en renodlad försäljning när försäljningspriset är lika stort eller större än taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet är tänkt att motsvara 75 % av marknadsvärdet.

Skulle gåvan/försäljningen ses som ett förskott på arv på låt säga 4 000 000 kr kommer förskottet att vara just den summan. Vid arvskiftet kommer den summan att subtraheras från den arvslott du har rätt till utifrån en formel. Jag ska visa ett enklare exempel på detta:

Mamma A avlider och har barnen B, C och D. Hon hade 200 000 kr kvar i tillgångar och D hade tidigare fått ett förskott på arv på 40 000 kr. Vid fördelandet av kvarlåtenskapen ska arvslotten för barnen beräknas, vilken är:

ARVSLOTTEN = bobehålling (200 000 kr) + förskottet (40 000 kr) delat med antal barn (3). Arvslotten ska beräknas till 80 000 kr (200 000 + 40 000 / 3). B och C har rätt till 80 000 kr var, medan D som fick ett förskott endast får 40 000 kr. Detta för att 80 000 – 40 000 (förskottet) blir 40 000 kr.

Skattemässigt kring fastighetsförsäljning och gåva av fastighet:

Det är endast vid en försäljning av fastigheten som en kapitalvinstbeskattning görs, ifall försäljningen är vinstgivande för din pappa. 22/30 av kapitalvinsten tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital och 30 % av den summan beskattas, 45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL. Det finns även bestämmelser om vad som händer ifall det blir en kapitalförlust, men jag tar inte upp de här. Ges fastigheten bort som en gåva tar du som mottagare över som ägare och behöver beskattas för en fastighetsförsäljning ifall du säljer fastigheten senare. Det finns alltså ingen gåvoskatt eller arvsskatt, 8 kap. 2 § och 44 kap. 21 § IL.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”