Frågor gällande konsumenträtt vid utförandet av tjänster

FRÅGA
Hej, jag har en fråga gällande en kund: Vi har gjort en installation i hans lägenhet och nu vill han ha rabatt vilket vi inte anser att vi behöver ge. Anledningen till detta är 1: Kunden har tagit ledigt från jobbet då vi har kommit för att göra installation så han anser att vi ska ge rabatt för inkomstbortfall men vi har hela tiden sagt att han kan välja tid utefter det som passar honom. 2. Han tyckte att leveranstiden var längre än utlovat. Vi lovar fem veckor efter godkänd ritning och betalning och det är vad det tog- dock tog det lite tid för honom att få sin ritning men detta var på grund av att han inte betalat sin handpenningfaktura och vi skickar i regel inte ut ritning innan dess. Han fick leverans efter 6 veckor men då var röda dagar över julen inräknat.3.Efter installation klagade kunden på varan så vi beställde en ny till honom 4. Under installation så råkade ett skåp gå sönder och detta vill kunden också få rabatt för men vi har informerat att vi inte står för sådana skador och har fått bekräftat av kunden.Har han rätt att kräva kompensation? Kan vi dra detta vidare utifall han vägrar att betala?Tack på förhandTherese NilssonP.S Jag har premiumavtal med er med mailadress marknilsn@gmail.com men lyckades inte logga in.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att besvara frågorna i den ordning som du har ställt dem.


Hej, jag har en fråga gällande en kund: Vi har gjort en installation i hans lägenhet och nu vill han ha rabatt vilket vi inte anser att vi behöver ge. Anledningen till detta är 1: Kunden har tagit ledigt från jobbet då vi har kommit för att göra installation så han anser att vi ska ge rabatt för inkomstbortfall men vi har hela tiden sagt att han kan välja tid utefter det som passar honom.

Den lagstiftning som konsumenten kan luta sig mot i detta fallet är konsumenttjänstlagen, 1985:716 (KtjL) (Hittas här). Konsumenttjänstlagen är tillämplig vid avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter. Tjänsterna måste röra arbete på lösa saker, arbete på fast egendom eller förvaring av lösa saker (se 1 §). I KtjL finns det två former av invändningar som konsumenten kan hävda gentemot näringsidkaren, dvs. er, och utförandet av tjänsten. Den första invändningen är att det är fel i tjänsten (9 §). Den andra är att det föreligger dröjsmål i utförande av tjänsten från er sida (24 §).

Finns det inget särskilt avtalat om att ni ersätter inkomstbortfall så har ni alltså lagen på er sida.

2. Han tyckte att leveranstiden var längre än utlovat. Vi lovar fem veckor efter godkänd ritning och betalning och det är vad det tog- dock tog det lite tid för honom att få sin ritning men detta var på grund av att han inte betalat sin handpenningfaktura och vi skickar i regel inte ut ritning innan dess. Han fick leverans efter 6 veckor men då var röda dagar över julen inräknat.

Dröjsmål vid utförandet av tjänster definieras i KtjL som:

"Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning." (24 § KtjL)

Att titta på här är meningen "utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida". Anledningen som jag förstår det till att ni inte skickade ut ritningen var att han inte betalade i tid, varför 24 § inte kan göras gällande. Något dröjsmål i lagens mening föreligger alltså inte.

Om det endast rörde ritningen, dvs. ett köp och inte en tjänst finns en liknande bestämmelse i konsumentköplagens 9 § (Hittas här):

"Dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida."

3.Efter installation klagade kunden på varan så vi beställde en ny till honom 4. Under installation så råkade ett skåp gå sönder och detta vill kunden också få rabatt för men vi har informerat att vi inte står för sådana skador och har fått bekräftat av kunden. Har han rätt att kräva kompensation? Kan vi dra detta vidare utifall han vägrar att betala?

I 32 § KtjL stadgas att "Näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida. Detsamma gäller i fråga om skada på egendom som tillhör någon medlem av konsumentens hushåll."

Här gäller dock vanligt culpaansvar varvid det är konsumenten som har bevisbördan för försummelse på näringsidkarens sida. Han har alltså rätt att kräva ersättning, men måste visa att det förelåg försummelse från er sida.

Om det är något i mitt svar som är oklart, eller om ni behöver vidare hjälp i ärendet kan ni kontakta mig på fredrik.holst@lawline.se

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (370)
2020-07-31 Fel hos tjänsten
2020-07-31 Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?
2020-07-28 Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor
2020-07-28 17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

Alla besvarade frågor (82582)