Frågor gällande betalningar och ägodelar vid separation med sambo

2020-09-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag har varit sambo i 7 år och bott i hans hus. Nu separerade vi i april.- Jag har lagt 40 000-50 000kr i renovering i hans hus (som jag har kvitton på). Har jag rätt att få tillbaka de pengarna?- Efter en katastrofflytt då jag fick med mig lite mer än hälften av mina saker så har han vägrat mig att komma och hämta resten, trots att jag mailat och bett om att få komma flera gånger i juni och juli.Nu fick jag veta från en vän att han har börjat ställa ut saker i en olåst bod på gården (jag är fortfarande förbjuden att komma dit). Vad händer om något där blir skadat eller stulet? -Jag har köpt en för dyr bil som han insisterade på att jag skulle ha och sa att han lägger 100 000 kr i den så jag inte behövde ta hela kostnaden. Nu vill han ha tillbaka de pengarna. Med värdeminskning blir det idag 70 000kr, som jag inte har. Har han rätt att kräva tillbaka dem?- Eftersom jag inte får komma till huset så ska en vän hämta mina sista saker men han hade sagt att mina vinterdäck kommer han inte att ge mig. Har han rätt att vägra mig dem?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid samboskap så gäller andra regler än vid äktenskap inom svensk rätt. Du skriver att det är hans hus, men inte om du flyttade in till honom då han redan bodde där eller om ni flyttade in tillsammans (fast han köpte det). Jag kommer därför att gå igenom båda scenarierna. Som grundregel så gäller Sambolagen (SamboL) automatiskt vid ett samboskap. Lagen är dispositiv, vilket innebär att sambor kan skriva ett avtal sinsemellan och avtala bort att lagen gälla mellan dem (det vill säga ett samboavtal).

Innebörden av ett samboskap:

Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Vid separation ska all samboegendom fördelas lika mellan samborna om någon av parterna begär detta, enligt SamboL 8 §. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter samboförhållandets upphörande, annars förlorar man sin rätt till bodelning och därmed rätten till den egendom som skulle ingått i den.

Om ni flyttade in till huset tillsammans:

För att din före detta sambos hus ska räknas som samboegendom måste det ha förvärvats för gemensamt bruk. Det spelar alltså ingen roll om det var han som köpte huset, om syftet var att han köpte det för att ni skulle bo där tillsammans. Om ni inte upprättat något samboavtal där ni avtalat bort bodelning enligt SamboL så utgör huset i sådan fall samboegendom.

Om du flyttade in till huset när han redan bodde där:

Om din före detta sambo redan ägde huset innan du flyttade in så kommer huset aldrig att utgöra samboegendom.

Kostnaden för renoveringen:

Sambor har själva ett ansvar att besluta om de delar som inte regleras av SamboL genom exempelvis avtal. Den som lägger pengar på sin sambos fastighet, som inte är samboegendom, måste därmed själv upprätta ett skuldebrev för att kunna kräva ersättning om förhållandet tar slut. Rättsfallet NJA 2019 s. 23 handlar om en man som flyttat in till sin sambos bostad, som ägdes av kvinnan sedan tidigare. Mannen hade sedan lagt ut pengar för renoveringar av fastigheten, och menade att han gjort detta för hennes räkning och att det därför skulle ses som ett lån. Kvinnan menade att betalningarna skulle ses som ett bidrag till deras vanliga levnadskostnader, alternativt som en gåva. Högsta domstolen (HD) stadgade i målet att den betalande sambon anses ha bevisbördan för att betalningen utgjorde ett lån, vilket mannen inte kunde bevisa då inte fanns skuldebrev eller liknande underlag.

För att du ska få tillbaka dina 40 000 - 50 000 kr måste du alltså kunna bevisa att pengarna var ett lån till din före detta sambo. HD har slagit fast att då det vanligt att det sker många ekonomiska transaktioner mellan sambor så måste den som påstår att en överföring är ett lån också kunna bevisa detta.

Dina ägodelar som fortfarande finns kvar i huset:

När flyttar så har du rätt att ta med dig dina saker från huset. Då separationen skedde i april, så anses det förmodligen som att du redan flyttat från bostaden. Om du utan samtycke skulle gå in i huset kan du göra dig skyldig till hemfridsbrott enligt Brottsbalken (BrB) 4 kap. 6 §. Motsatsvis kan det också vara brottsligt att vägra lämna tillbaka saker som någon annan äger, och din sambo skulle då kunna göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt BrB 10 kap. 4 §. Att kasta bort eller förstöra egendom som tillhör någon annan är också olovligt förfogande. Om du inte får hämta dina saker, och om de skulle förstöras eller bli stulna från förrådet skulle det troligtvis räknas som detta brott, och din före detta sambo blir ansvarig.

Om din sambo motsätter sig att lämna tillbaka dina ägodelar (vilket det låter som) kan du ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. En vanlig handräckning innebär när en person ska fullgöra något annat än en betalning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning 3 §. Klicka här för att ansöka om det, och jag skulle rekommendera dig att göra det så fort som möjligt.

Bilen som din sambo bidragit till:

Enligt SamboL 6 § utgör inte en bil samboegendom. Om bilen har förvärvats för ditt eget bruk så tillhör den dig. Din sambos betalning på 100 000 kr bör följa samma resonemang som din betalning vid renoveringen; han måste kunna bevisa att summan var ett lån till dig. För att din sambo skulle ha äganderätt till bilen, så kallad dold samäganderätt, så måste tre kriterier vara uppfyllda:

1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk.

2. Den sambo som inte står som ägare ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet.

3. Det måste ha varit sambornas gemensamma avsikt att egendomen skulle ägas gemensamt.

Det är upp till den som vill göra gällande dold samäganderätt att bevisa de första två kriterierna. Ifall detta görs så presumeras det tredje kriteriet vara uppfyllt och bevisbördan övergår till motparten, det vill säga att visa att det inte fanns en gemensam avsikt att egendomen skulle ägas gemensamt. Av din fråga så tycker jag det låter som att bilen införskaffades för ditt privata bruk, och bör således tillhöra dig.

Dina vinterdäck:

Om dina vinterdäck är dina så har du rätt till dem, precis som dina andra ägodelar som är kvar i huset. Även dessa går att begära vanlig handräckning för hos Kronofogdemyndigheten.

Sammanfattning av vad du kan göra i situationen:

Då jag inte vet om ni flyttade in i huset gemensamt eller om han ägde det sedan tidigare kan jag inte svara på om bostaden utgör samboegendom eller inte. Jag vet heller inte om ni upprättat ett samboavtal mellan er. Övriga saker ni köpt för gemensam användning (exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som avser hushållet) är dock samboegendom, och ska räknas med i bodelningen om du vill begära det. Här kan du läsa om hur ni startar en bodelning, beroende på om ni är överens eller inte. Kom ihåg att tidsfristen är ett år från då förhållandet upphörde. Dina egna saker har du självklart rätt till, och om din sambo vägrar lämna tillbaka dessa så kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig genom vanlig handräckning som nämndes tidigare.

Renoveringen måste du som sagt kunna bevisa, och HD har uppställt höga krav på bevisbördan att en betalning utgör ett lån i samboförhållanden.

Om tanken med bilen var att det endast skulle användas av dig så borde inte din sambo ha någon dold samäganderätt till denna. Han måste även kunna bevisa att summan på 100 000 kr var ett lån till dig.

Om du har fler några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ebba.thor@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91363)