Frågan om synnerliga skäl till anstånd vid försäljning av fastighet enligt 6§ lag om samäganderätt

Hej.Min bror ville ta ut skog för sin del i fastigheten .Som han fick med en muntlig överenskommelse av min syster och jag gäller det.Han dog .Fler ägare nu som vill sälja på åfentlig aktion som jag inte vill Äger i dag 10/16 delar av 160 har.Bor i byn men inte på fastigheten.Vad betyder sannolika skäl vid en tvångsförsäljning. Tack för hjälpen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Obs! Det du i din fråga menar med "sannolika skäl" handlar egentligen om "synnerliga skäl".

"Sannolika skäl" är ett begrepp som åklagare använder när de redogör graden av misstanke mot en person som gripits för ett brott.

Jag förstår ditt scenario på detta sätt:

Ni är tre syskon, Du, din syster och din bror, som ägt hela fastigheten tillsammans med olika andelar. Idag har din bror avlidit och hans andel i fastigheten har nu ärvts av någon av hans arvingar enligt svenska arvsregler. Dessa arvingar, som nu är ägare av samma andel som din bror ägde innan han avled, har gjort en ansökan hos domstolen om ett beslut om försäljning av fastigheten i en offentlig auktion. Denna rätt att ansöka hos domstolen om försäljning tillfaller var och en av andelsägarna, detta framgår av 6§ lag om samäganderätt. Lagen är således tillämplig på samägande av fastighet, se 1§.

Enligt nämnda 6§, ska domstolen inte förordna om en sådan offentlig auktionsförsäljning om en annan delägare (Du i detta fall) kan visa synnerliga skäl för anstånd.

Detta innebär i sin abstrakta mening, att om Du kan visa på omständigheter som är av synnerliga skäl, så kan du få anstånd med den offentliga auktionsförsäljningen.

Begreppet anstånd är synonym till uppskov och tidsfrist etc. Begreppet innefattar en tidsbegränsning. I förarbetena till lagen om samäganderätt framgår att omständigheter av varaktig karaktär inte bör ligga till grund för åberopande av anstånd, se NJA 1979 s.562. Detta innebär att även om domstolen beslutar om anstånd, så kommer den bara gälla under en tidsbegränsad tid. När denna tid gått förbi så kommer man senare besluta om försäljning genom offentlig auktion. Anståndet kommer alltså enbart förskjuta på den offentliga försäljningen.

Omständigheter av Synnerliga skäl har bland annat ansetts föreligga när en person genom ett gåvobrev överlåtit sin fastighet till släktingar med villkoret att hon/han skulle få bo kvar i fastigheten under sin livstid. Efter att en släktings andel i fastigheten blivit föremål för utmätning ansökte myndigheten om offentlig auktion av fastigheten. Gåvogivarens gåvovillkor har ansetts utgöra omständighet av synnerliga skäl för anstånd.

Vad som faktiskt utgör synnerliga skäl har av lagstiftaren vid lagförarbetet inte utvecklats i den grad som behövs. Det man kan läsa av domstolspraxis är att personliga och sociala förhållanden samt ekonomiska konjunkturer kan användas som omständigheter som kan ligga till grund för ett anstånd. Det i ovan angivna exemplet med gåvogivaren, torde utgöra personliga och sociala förhållanden. Med konjunkturer vill man rikta sig mot såpass dåliga konjunkturlägen att försäljningen kommer vara förlustbringande. Vissa juridiska forskare har dock menat att det senare nämnda i praktiken inte har någon betydelse eftersom exekutiva försäljningar som regel är förlustbringande, varför det blir omöjligt för en delägare (Du) att få till ett anstånd med ett dåligt konjunkturläge som argument.

Du säger att Du inte bor på fastigheten, utan att du bor i byn. Jag har ingen annan information från dig och då jag inte vet vad för omständigheter du vill lägga till grund för anstånd, kan jag heller inte hjälpa dig med mer än vad jag redogjort i ovan.

En sista sak är att även Du som delägare har rätt att delta i budgivningen under den offentliga auktionen.

Hoppas du fått ett någorlunda bra svar på din fråga!


Arash GhavamnejadRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”