Fråga om villkorade köpeavtal

2017-02-12 i Avtal
FRÅGA
tjena har skrivit på ett avtal igår på bil köp jag ska lägga in 65000kr om jag får krediten godkänd och finansbolaget men om jag inte har 65000kr i kontantinsats va ska jag göra då ? då måste dom väl bryta avtalet tror inte att jag blir godkänd har för många krediter/kreditförfrågningar ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan konstateras att det råder avtalsfrihet inom köprätten. Det innebär att parterna själva får bestämma vilka regler som ska gälla vid köpet. Om vissa omständigheter inte framgår av avtalet gäller istället köplagens regler (här).

Om jag förstår dig rätt så har ni i avtalet intagit ett villkor som innebär att köpet inte kommer genomföras om du inte medges kredit. Genom avtalsfriheten är dessa typer av villkor allmänt accepterade, vilket innebär att du inte kommer behöva fullgöra din prestation om du inte medges krediten. Avtalet är på så sätt inte längre bindande.

Skulle fallet istället vara att ni inte i det skriftliga avtalet har ställt upp ovannämnda villkor för köpet så kan du ha en skyldighet att betala kontantinsatsen. Om ni har avtalat villkoret muntligen finns det en risk att säljaren kan komma att kräva dig på betalning i alla fall. I en sådan situation kan det vara svårt att bevisa vad som avtalats och det kan bli besvärligt för dig att få rätt om personen väljer att vända sig till domstol.

Om villkor över huvud taget inte är avtalat faller man tillbaka på principen om "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal ska hållas. Du kommer i så fall att vara skyldig att erlägga betalning i enlighet med avtalet. Om du då inte har möjlighet att betala så kan säljaren välja att häva köpet. Denne har dock ingen skyldighet att göra detta, utan kan i stället insistera på betalning.

Hoppas att du är nöjd med svaret!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1510)
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?
2021-07-13 Skyldighet att ta emot återbäring av deposition i kontanter?

Alla besvarade frågor (94218)