Fråga om vårdnad

2019-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag undrar om jag kan stämma min sons mamma för att hon hindrar mig från att träffa min son, pga falska anklagelser mm. Vi har gemensam vårdnad. Ärendet är på väg till Tingsrätten.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din sons mamma kan inte hindra dig från att träffa din son om ni både har vårdnaden. Enligt 6 kap 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Vidare i 6 kap 2 § andra stycket kan utläsas att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Det är alltså en vårdnadshavares skyldighet att se till att barnet får den trygghet och omsorg som denne har rätt till. Barnet har i det här fallet rätt till gemensam vårdnad, vilket innebär att både du och fadern har lika mycket rätt att vårda över barnet.

En vårdnadshavare kan således inte hindra den andre vårdnadshavaren från att träffa barnet då detta skulle innebära en brist i vårdnadsskyldighet som nämnts ovan. Att hindra barnet från att träffa dig innebär att barnets behov av omsorg inte tillgodoses.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (696)
2020-02-16 Vad vägs in i bedömningen av vårdnadsansvaret?
2020-01-31 Ensam vårdnad vid bristande omsorg av barnet
2020-01-31 Gemensam vårdnad mot en förälders vilja
2020-01-29 Hur kan man få tillbaka sina föräldradagar när man inte har vårdnad?

Alla besvarade frågor (77133)