Fråga om värdering av kvarlåtenskap samt arvskifte

2016-01-30 i Arvsskifte
FRÅGA
HejMin fråga är hur man räknar ut vad en ring som blivit värderad till 60000kr (nypris) och 340000 ( marknadsvärde) är värd i pengar ? Min syster vill ha ringen som är från vår mors dödsbo. Vår far vill ge oss andra pengar istället . Tack för hjälpen i förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Arvskifte

Enligt 23 kap. 3 § ärvdabalken (1958:637) har varje delägare rätt att ur kvarlåtenskapen få en del av varje slag av egendom. Vidare anges det att vad som ej lämpligen kan delas eller skiljas bör såvitt möjligt hamna i en persons lott. Kommer man inte överens om vem som i detta fall ska ärva ringen kan ringen ärvas med samäganderätt av flera. Är även detta inte en lösning och föreligger det fortfarande oenighet om vem som ska ärva ringen kommer frågan att avgöras av en skiftesman. Skiftesmannen, som är utsedd av tingsrätten på begäran av dödsbodelägare enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken (1958:637), kommer att genomföra tvångsskifte. Klandras även tvångsskiftet ska ägarna väcka talan mot de övriga dödsbodelägarna. Det är, ur en ekonomisk synvinkel, lämpligast att komma överens dödsbodelägare emellan, eftersom en skiftesman ska ha ett arvode ur dödsboet.

Värdering

Vanligtvis används marknadsvärdet då en bouppteckningen upprättas. Men dödsbodelägarna är inte bundna av detta värde och kan, om de kommer överens, bestämma ett annat värde.

Arvskifteslikvid

Erhåller en dödsbodelägare en andel av dödsboet som överstiger värdet på hans eller hennes lott, får dödsbodelägaren betala en arvskifteslikvid som motsvarar värdet på det han fick utöver sin lott och som sedan fördelas på övriga dödsbodelägares lotter. I detta fall kan t.ex. er far få ringen på sin lott men kommer då att behöva ge dig och övriga dödsbodelägare arvsskifteslikvid, t.ex. pengar, om ringens värde överstiger värdet på er fars lott.

Hoppas att svaret var till hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen för fler frågor.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (602)
2020-11-30 Fördelning av arv
2020-11-30 Arv, adoption och ogiltighet av adoption
2020-11-30 Hur ska fördelningen av lösöre göras vid arvskifte?
2020-11-30 Ränta på arv

Alla besvarade frågor (86836)