FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/02/2017

Fråga om vad som ingått i köpekontrakt.

Jag har ett köpekontrakt som min svärfar och jag upprättat 2009. Där det står att jag köpte huset med alla tillhörigheter och tillgångar. Nu har min svärfar avlidit och min sambo var på bouppteckning och där blev det ett stort bråk mellan syskonen ,de påstår att det var bara huset jag köpte så de ska ha rätt att gå in å plocka saker ifrån huset. Men jag köpte det med alla saker. Hur tolkar ni det?

Lawline svarar

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur gör man om man inte är överens om innehållet i ett avtal?
Som jag förstår situationen så är båda parter överens om att det finns ett avtal (köpekontrakt), men inte vad som ska ha ingått i det. I sådana situationer får man göra något som kallas avtalstolkning.

Avtalstolkningen
Först och främst så brukar man se efter var parternas vilja var när man gick in i avtalet, eftersom att din svärfar är avliden så är det svårt att veta helt säkert vad hans vilja var. Därför kan man göra en ordalydelsetolkning. Vad jag förstår det som så står det i avtalet att du köpt huset med alla tillhörigheter och tillgångar, men inte mer definierat vad "tillhörigheter" eller "tillgångar" är. Man kan antingen tolka avtalet så att tillhörigheter och tillgångar ska avse sådant som spis, kylskåp, badkar m.m. eller så kan man tolka det så som att det ska avse samtliga tillhörigheter i huset så som möbler och inredning. Eftersom att spis, kylskåp och badkar normalt tillhör en fastighet, 2 kap. 2 § Jordabalken, så skulle jag göra bedömningen att samtliga tillhörigheter som fanns i huset övergick till dig i och med köpekontraktet.

Vidare skulle du kunna jämföra köpeskillingen mot det marknadsvärde på huset vid köpet, har summan du betalat överstigit marknadsvärde så kan man tolka det som att syftet med köpekontraktet var att du skulle få samtliga tillhörigheter i huset, alltså möbler m.m.

Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen.

Vänligen,

Elin GustavssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning