Fråga om vad man ska göra om ett dödsbo missköts

Vad gäller när vuxna barn är oense vid bortgång av förälder (skild)?

Kan barnen gå in i lägenhet och dela upp saker när inte alla är närvarande?

Finns fem barn varav ett (Fru X) inte tillfrågas eller informeras, vad har fru X för rättigheter? Kan fru X ifrågasätta "privata bouppteckningen"?

P.s Fru X har inte pengar att själv anlita bouppteckningsman / advokat.

Den avlidna har inga stora ekonomiska tillgångar (vad fru X) däremot sentimental tillhörigheter...

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Dödsbodelägarna ska tillsammans förvalta dödsboet och se till att en korrekt bouppteckning görs så att dödsboet kan avvecklas. Om bouppteckning eller arvskifte inte kan göra t.ex. om dödsbodelägarna är oense och ett korrekt arvskifte inte blir till kan man kan hos tingsrätt ansöka om en boutredningsman. Boutredningsmannen har bl.a. i uppgift att upprätta bouppteckning, ta hand om dödsboets skulder och avsluta dödsboet. Ansökan ska skickas till tingsrätten för den ort där den avlidne var folkbokförd den 1 november föregående år. Ansökningsavgiften är 900 kronor. Bouppteckningsmannens arvode betalas vanligtvis ur dödsboet.

En bouppteckning, eller om den avlidnes tillgångar var små, en dödsboanmälan, behöver göras efter att en person avlider. Arvskiftet görs vanligen på de uppgifter som framgår av bouppteckningen det är således viktigt att bouppteckningen blir korrekt. Till en bouppteckningsförrättning ska samtliga dödsbodelägare tillkallas, man kan således innan detta inte börja ta egendom ur dödsboet. Om en av barnen till den avlidne anser att förvaltningen av den avlidnes dödsbo inte går rätt till är min rekommendation att först ange till de övriga barnen att avvecklingen av dödsboet måste ske korrekt och att hon har lika mycket rätt till arv som som de andra, om de övriga barnen inte instämmer bör saken lösas av en kunnig person, såsom en boutredningsman.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000