Fråga om utformning av köpehandling för fast egendom

2016-03-14 i Köpavtal
FRÅGA
jag behöver en mall för ett köpeavtal för fastighet
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din frågeställning!

När det kommer till köp av fast egendom är det Jordabalkens 4 kap. (JB) som reglerar detta.

För att ett köp av fast egendom ska vara giltigt fordras att det upprättats en köpehandling som uppfyller de s.k. formkraven i JB 4:1. Där föreskrivs bl.a. att köpeavtalet måste undertecknas såväl av säljare som av köpare, att köpeskillingen framgår samt därtill en förklaring att säljaren överlåter egendomen på köparen.

Såvitt man avser att villkora köpet måste även vissa slag av villkor som står att utläsa i JB 4:3 upptas i köpehandlingen. Dessa villkor avser om köpets fullbordan eller bestånd är beroende av villkor, om säljaren inte ska bära s.k. hemulsansvar eller som avser köparens rätt att bl.a. vidare överlåta fastigheten.

Med hemulsansvar förstås säljarens ansvar för att fastigheten verkligen är dennes, jfr JB 4:21.

En exakt utformning av en mall för köpeavtal är dessvärre inget som ingår i Lawlines gratisrådgivning, eftersom detta är en tjänst som Lawline explicit säljer. Är du intresserad av att upprätta en köpehandling genom Lawline kan du använda dig av vår prisvärda tjänst för just detta som du hittar här.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (191)
2021-01-18 ​Får äkta makar bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?
2021-01-14 Behöver man ange sitt personnummer för ett giltigt fastighetsköp?
2020-12-30 Vad som krävs för en giltig fastighetsförsäljning
2020-12-08 Ska säljare stå för avlägsna garderober från bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (88311)