Fråga om urkundsförfalskning

2017-07-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag har blivit polisanmäld och är misstänkt för urkundsförfalskning. Det handlar om en klocka som en vän till mig skulle lämna till en värderare. Det visade sig senare att värderingsintyget varit falskt och inte äkta. Jag skulle sälja den och det var köparen som polisanmälde mig även om det inte var jag som hade skrivit och signerat det förfalskade intyget. Kan jag fortfarande bli åtalad för det eller inte. Jag har använt intyget i god tro för att sälja den men förfalskningen visste jag inte om.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Av 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) följer det att man döms för urkundsförfalskning om man obehörigen genom att skriva en annan persons namn eller på annat sätt framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund, om åtgärden innebär fara i bevishänseende. En urkund är en s.k. originalbärare av information, som kan tjäna som bevis med en bestämd upphovsman. Ett värderingsintyg från en värderare utgör en urkund. Det utgör ett brott om värderingsintyget är falskt framtaget och kan innebära fara i bevishänseende, dvs. det oäkta värderingsintyget kan tas för äkta och att den sannolikt kommer att användas vid bevisning och att denna användning medför skada eller olägenhet.

Du anger i frågan att det inte var du som tog fram intyget men blivit polisanmäld. Det blir en bevisfråga. Om du inte hade något med framställning av det oäkta värderingsintyget är du inte självfallet inte ansvarig för brottet. Man måste, i enlighet med den allmänna huvudregeln i 1 kap. 2 § 1 st handla uppsåtligen för att kunna dömas för urkundsförfalskning. Urkundsförfalskning är alltså inte ett brott man kan dömas för om man endast varit vårdslös. Har du inte haft uppsåt (avsikt) till att ta fram en falsk urkund och senare använda den för bevisning som leder till skada (i detta fall för köparen) kan du inte hållas ansvarig för brottet och dömas för urkundsförfalskning. Enligt 23 kap 4 § brottsbalken kan man dock även dömas till medverkan till urkundsförfalskning. Man kan dömas till ansvar för ett brott även om man inte själv har utfört brottet utan främjat den som har gjort det med råd eller dåd. Detta är även en bevisfråga, dvs. din uppsåt måste bevisas även här om du ska hållas ansvarig. Om du t.ex. förmått din kompis att ta fram en oäkta värderingsintyg kan du dömas till anstiftan av urkundsförfalskning eller om du t.ex. gett råd om hur han ska ta fram intyget kan du dömas för medhjälp till urkundsförfalskning.

Som sagt är det här en bevisfråga som åklagaren måste ta om det blir en rättegång. Har du inte haft uppsåt till urkundsförfalskningen utan varit i god tro om att värderingsintyget varit äkta när du använt dig av den för att bevisa värdet på klockan vid försäljningen kan du inte dömas till ansvar.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du ställa en ny fråga till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (979)
2021-07-28 Är det brottsligt att undanhålla att man har en familj sedan tidigare, vid inledandet av en ny förbindelse?
2021-07-28 Är det olagligt att ge bort alkohol till minderårig?
2021-07-28 Innehav av barnpornografisk bild
2021-07-26 Inneha täljkniv i park

Alla besvarade frågor (94362)