Fråga om uppskjutande av arvsrätt till förmån för efterlevande make, samt om hur laglotten fungerar i det sammanhanget.

Min mor har gått bort. Hon har en lägenhet värd 1 miljon som är hennes enskild egendom och min styvfar har en lägenhet värd 1 miljon som är hans enskilda egendom, detta enligt ett inbördes testamente. Mor och styvfar är gifta. Jag är enda arvinge till mor och styvfar har ett barn i tidigare äktenskap.Jag avstår min rätt till arv tills dess styvfar går bort då han enligt testamentet ärvt mors lägenhet med fri förfoganderätt.

I testamentet står att när han sedan dör ska all kvarlåtenskap ärvas av hans bröstarvingar.

Fråga 1: Men "all kvarlåtenskap" är väl den behållning som blir kvar i boet efter att arvskifte

efter min mor gjorts? Eller går jag miste om mitt arv efter mor?

Fråga 2: Är min del som jag har rätt att ärva 50% av hans totala behållning, som säg är 15

miljoner när han går bort, eller endast vad som finns kvar av värdet från min mors enskilda egendom?

Fråga 3: Jag har väl alltid rätt få ut laglotten, dvs 50% av 1miljon,

Har försökt leta mig fram bland er stora samling fall men inte riktigt hittat svar på frågan.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar främst ärvdabalken (ÄB) och särskilt frågan om laglotten och rätten till så kallat efterarv.

Såsom jag tolkar det du beskrivit av testamentet är du enligt dess ordalydelse utesluten från arvsrätt. Det verkar alltså vara specifikt din styvfars bröstarvingar som ska ärva honom och efterarvet från din mor, om jag uppfattat testamentets utformning korrekt.

Detta innebär att du, för att ha någon rätt till arv överhuvudtaget, måste utkräva din laglott. Eftersom du är ensambarn till din mor är din laglott hälften av hennes kvarlåtenskap (7:1 ÄB). För att utkräva din laglott måste du tillkännage detta för testamentstagarna, i detta fall din styvfar och hans bröstarvingar. Detta måste du göra senast sex månader efter att du delgavs testamentet ifråga (7:3 ÄB).

Om du skulle göra detta får du 50% av din mors kvarlåtenskap direkt, och så är saken avklarad för din del. Resten går till din styvfar och sedan till hans bröstarvingar, i enlighet med testamentet.

Men jag förstår det som att du kanske vill vänta med att utkräva din laglott till efter det att din styvfar avlidit. I så fall kan du, i enlighet med 3:9 ÄB, kräva din laglott men samtidigt göra ett arvsavstående till förmån för din styvfar, som ju är din mors efterlevande make.

Detta innebär att du utkräver din laglott, men skjuter upp din rätt att utfå den tills efter det att din styvfar avlidit.

Om du bestämmer dig för att skjuta upp din arvsrätt kommer det värde som du ska ärva att ha förändrats, på så sätt som jag ska förklara i det följande.

Vi säger att din mors kvarlåtenskap just nu uppgår till totalt 1 miljon. Om du utkräver din laglott nu direkt har du rätt till hälften av detta, alltså 500.000. De resterande 500.000 ska i enlighet med testamentet gå till din styvfar.

Om du istället väntar med att utkräva din laglott kommer beräkningen istället att grunda sig på en andel i din styvfars totala förmögenhet när han avlider. Det beräknas på så sätt att man tar din mors kvarlåtenskap om 1 miljon, i förhållande till din styvfars totala förmögenhet vid denna tidpunkt då han får hennes kvarlåtenskap. Vi säger att han just nu också har 1 miljon totalt.

Detta innebär att han efter arvet från din mor skulle ha totalt 2 miljoner. Det han ärvt från din mor utgör då 50% av hans totala förmögenhet. Detta innebär att kvarlåtenskapen efter henne, vid din styvfars död, kommer att bestå av 50% av hans totala förmögenhet.

Vi säger då att han vid sin död, om exempelvis 10 år, har totalt 8 miljoner kronor. Detta innebär att kvarlåtenskapen efter din mor kommer att utgöra 50% av detta, alltså 4 miljoner. Av denna andel är din laglott hälften, alltså 2 miljoner. De resterande 2 miljonerna av hennes kvarlåtenskap ska enligt testamentet gå till din styvfars bröstarvingar, tillsammans med hela hans egna kvarlåtenskap om 4 miljoner.

Dock innebär detta också att om din styvfars totala förmögenhet istället skulle minska skulle också din laglott minska. Om han vid sin död istället har totalt 1 miljon blir kvarlåtenskapen från din mor alltså 500.000, och din laglott då 250.000.

Sammanfattning
För att mot bakgrund av min redogörelse besvara dina frågor ligger det alltså till på följande sätt.

1. Kvarlåtenskapen efter din mor utgörs av den totala summa som ska skiftas till din styvfar och eventuellt dig.

2. Din arvsrätt har begränsats genom testamentet, och du måste alltså utkräva din laglott antingen direkt eller i samband med uppskjutande för att ha rätt till hälften av din mors kvarlåtenskap.

3. Ja, du har alltid rätt att kräva laglotten, så länge du gör det inom sex månader från och med det att du delgavs testamentet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”