Fråga om upprättande av testamente inom äktenskap med barn inom äktenskapet

2016-03-18 i Testamente
FRÅGA
Hej jag vill skriva ett testamente och undrar om detta är juridiskt möjligt att testamentera på detta vis.Är gift och vi har två gemensamma barn. Jag vill att barnen skall ärva (enskild gåva) mina tillgångar (likvida medel) på mitt SBAB-konto.Min man (gemensamt ägande) bostaden och en kapitalförsäkring.Ev skulder på fastigheten tas i detta fall inte från de testamenterade likvida medlen till bröstarvingar?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Frågor om arv och testamente regleras genom Ärvdabalken (ÄrvB).

I händelse av arvlåtares död är det först och främst den efterlevande maken som ärver denne i brist av testamente, jfr ÄrvB 3:1. Vid tillfället för den efterlevande makens bortgång kommer de båda makarnas bröstarvingar att ärva, ÄrvB 2:1.

Genom testamente kan förordnas att kvarlåtenskapen ska fördelas på ett annat sätt enligt din vilja. Det som kommer vara avgörande huruvida testamentet kommer vinna giltighet är att vissa arvslotter inte kommer att kränkas genom testamentet. I förevarande fall då det handlar om make och sedan om bröstarvingar, gäller för makes del att denne alltid – trots arv – har rätt till arv så att denne efter bodelning och arv står med egendom värd minst fyra prisbasbelopp, ÄrvB 3:1 2st.

När det kommer till bröstarvingarna utgörs deras okränkbara arvslott istället utav den s.k. laglotten. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingarna haft rätt till såvitt det inte hade förelegat något testamente, jfr ÄrvB 7:1.

Beroende av storleken på de respektive egendomarna du ämnar testamentera så är svaret att du fritt kan förfara med din kvarlåtenskap genom ett testamente, men att testamentet senare kan komma att förklaras ogiltigt såvitt dessa okränkbara arvslotter inte genom testamentet är uppfyllda, jfr ÄrvB 3:1 2 st sista meningen och ÄrvB 7: 3.

Behöver du hjälp att mer ingående titta på förutsättningar för upprättande av ett testamente med den eftersträvade lydelsen är du välkommen att kontakta oss på Lawline för fortsatt vägledning. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86691)