FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag14/01/2019

Fråga om undvikande av solidariskt ansvar i handelsbolag

Vi är tre personer som avser att starta ett handelsbolag. Kan en av dessa, nämligen jag själv, friskriva sig från det solidariska ansvaret för bolagets eventuella skulder?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Enligt 2:20 i lagen om handelsbolag och enkla bolag svarar bolagsmännen i ett handelsbolag solidariskt för bolagets förpliktelser. Alla bolagsmän ansvarar därmed gemensamt och personligt för alla bolagets skulder.

Det finns dock ett sätt att undvika detta vilket är att starta ett kommanditbolag som är en särskild typ av handelsbolag. Enligt 1:2 i ovan nämnda lag har då en eller flera bolagsmän förbehållit sig att inte svara för bolagets förpliktelser med mer än vad de satt in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare medan övriga kallas komplementärer. Genom att ni startar ett kommanditbolag kan du därmed bestämma med hur mycket du ska kunna svara för bolagets skulder.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”