Fråga om två original av avtal fordras för giltighet

2015-08-30 i Avtal
FRÅGA
När det gäller ett ekonomiskt avtal mellan 2 motparter, behöver avtalet göras i 2 original eller är det accepterat att ena parten endast får en kopia av avtalet?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det ställs normalt inte upp några formkrav för ett avtal. Ett avtal är således giltigt så fort båda parter har uttryckt vilja för samma avtalsinnehåll. Det behöver exempelvis inte upprättas två original av avtalet och parternas underskrifter är inte heller nödvändiga. Det finns undantag på vissa områden, exempelvis vid köp av fastighet och upprättande av testamente.

Den som inte har originalet, står inför ett sämre bevisläge om denne behöver bevisa att ett avtal har ingåtts mellan er. Med detta sagt, får situationen att enbart en part har originalet, enbart betydelse när någon av er begår kontraktsbrott eller annars behöver bevisa en viss omständighet i ert avtalsförhållande.

Ett avtal där enbart den ena parten innehar originalet är alltså normalt sett fullt giltigt.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1355)
2020-09-24 Bundenhet - Fullmakt - VD:s behörighet i aktiebolag - Vad gäller?
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?

Alla besvarade frågor (84297)