Fråga om tillvägagångssätt när depositarie inte längre vill förvara egendom åt deponent

2016-03-19 i Avtal
FRÅGA
Tillät en föredetta vän att lämna saker hos mig, då han hade problem med boende. Efter 3 månader vägrade han berätta om han hade boende. När jag ber honom hämta sakerna kommer han med ursäkter eller svarar inte på mina mail. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Ett extra tack riktar jag till dig för att du härigenom förmått mig att ta del av det vackra språk som framgår av 1736 års Handelsbalk (HB) 12 kap. ”Om inlagsfä, eller nedsatt och förtrott gods”. Något som inte händer allt för ofta.

I HB 12:1 föreskrivs att den som lämnar egendom i andras vård ska göra detta mot ett skriftligt kvitto eller bevittnat av vittnen. Den som accepterat att ta hand om annans egendom, depositarien, får härigenom en vårdplikt att inte ”missfara med egendomen” eller låta denna förkomma genom ”vangömmo”. M.a.o. får man inte vara vårdslös och slarvig med annans egendom, jfr HB 12:2.

I HB 12:6 föreskrivs vad som gäller i situationen då depositarien inte längre vill förvara egendom åt deponenten. Här stipuleras att depositarien i sådana fall ska meddela detta till deponenten och ”taga bevis däri”. Med detta förstås att du genom meddelande förklarar att du inte längre vill ha egendomen hos dig och att vederbörande bör komma och hämta den. Lämpligen använder du något skriftligt medium som kan härledas till vederbörande där det senare klart kan komma att framgå att du avgett detta meddelande.

Om deponenten härefter inte återtar sin egendom torde du som depositarie vara skyldig att fortsätta ”vårda” egendomen. Detta framgår av ett rättsfall från 1904 vars konkreta rättsliga betydelse kan vara svår att värdera. Är det så att deponenten vid upprepade påminnelser att hämta egendomen och du drabbas av olägenhet och kostnad därav, anser i vart fall en av landets tyngsta namn bland juridiska professorer (Jan Hellner) att du bör vara berättigad att sälja egendomen för deponentens räkning, jfr Köplagen 76 § som han menar på motsvarande sätt bör vara tillämplig.

Enligt HB 12:8 har du även som depositarie en s.k. retentionsrätt, vilket innebär att du kan innehålla egendom för att utfå ersättning av deponenten för kostnader du drabbats av genom att du haft dennes egendom i förvar. Denna möjlighet förfelar dessvärre din angelägenhet om att bli av med egendomen, men är ändå god att vara upplyst om.

Baksidan av detta förfarande är att i det fall att annans äganderätt till egendom som du har, och som genom åtgärder vidtagna av dig, frånhändes från ägaren kan komma att utgöra en brottslig handling genom olovligt förfogande, Brottsbalken 10:4. Därav bör stor försiktighet vidtas i och med åtgärder enligt ovan. Se till att spara alla konversationer där du uppmanar deponenten att avhämta sin egendom samt ge denne erforderlig tid att agera på dina uppmaningar.

Behöver du hjälp att kontakta deponenten och medla i situationen kan vi på Lawline vara behjälpliga. Hör i så fall av dig till oss genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1377)
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?
2020-11-21 Avtalsbrott – vad kan jag göra?
2020-11-20 Kan en butik vägra ta emot kontanter?

Alla besvarade frågor (86405)