Fråga om tillvägagångssätt att bli av med person som felaktigt folkbokfört sig på ens adress

FRÅGA
Hej! Jag har en före detta fru som jag är skild ifrån sedan flera år som har skrivit sig på min adress mot min vilja. Vag gör jag? Är det straffbart? Kan det orsaka mig bekymmer?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

När det kommer till folkbokföringsadress är det Skatteverket som är verkställande myndighet och Folkbokföringslagen (FBL) som utgör tillämplig lagstiftning.

Enligt FBL 1 § ska var och en vara folkbokförd, och enligt 6 § ska folkbokföringen ske på den adress där den folkbokförde är att anse som bosatt. Bosättningen avgörs utifrån vart den folkbokförde uppehåller sig för sin dygnsvila – vilket inte är uppfyllt enligt din frågeställning.

Om någon felaktigt folkbokfört sig på din adress kan du göra en anmälan om detta till Skatteverket, vilka kan pröva om så är fallet, jfr FBL 34 §. Anser även Skatteverket liksom du att din före detta fru är felaktigt folkbokförd kan de förelägga henne att inkomma med sin riktiga adress. Ett sådant föreläggande kan förenas med ett vitesföreläggande, jfr FBL 31 och 37 §§.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (798)
2021-01-27 Måste man kastrera sin utekatt?
2021-01-26 Har statsministern åtalsimmunitet?
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?

Alla besvarade frågor (88528)