Fråga om tillgång till myndighetsbeslut/offentlighetsprincipen

får jag ha ett exempel på beslut från myndighet?

hur ser beslutet ut ?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen som gäller i Sverige gör att medborgare har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar. Det kan t.ex. vara ett myndighetsbeslut. Så länge en handling inte är sekretessbelagd, hemlig, kan man begära ut den hos den myndigheten som innehar handlingen.

Är du t.ex. intresserad av att se hur en dom från någon av domstolarna ser ut så vänder du dig till den domstolen (exempelvis Stockholms tingsrätt) och begär ut den domen. Här är en länk till Stockholms tingsrätts webbformulär där du kan begära ut kopior på allmänna handlingar. Ju mer information om handlingen du har desto bättre kan de hjälpa dig.

Är du intresserad av att se ett beslut från någon annan myndighet så kontaktar du den myndigheten.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jesper ForsgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo