Fråga om tidsåtgång för meddelande från tingsrätten till svaranden i en tvist om att stämningsansökan mot svaranden mottagits av tingsrätten

2016-12-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur lång tid tar det mellan inlämning av stämning och att svarande får ett meddelande från tingsrätt om stämning gällande tvistemål kring fastighetsförsäljning exempelvis?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Dessvärre är det svårt för oss att uttala oss om hur lång tid det tar för svaranden att få ett meddelande från tingsrätten om att tingsrätten mottagit en stämning mot svaranden. Jag rekommenderar dig därför istället att ringa tingsrätten och fråga om de ännu mottagit stämningen och om de hunnit meddela svaranden.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (580)
2020-11-28 Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet
2020-11-27 Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?
2020-11-26 Vad innebär laga kraft och vad är det till för?
2020-11-21 Hur lång tid får en överklagan ta?

Alla besvarade frågor (86548)