Fråga om tidsåtgång för meddelande från tingsrätten till svaranden i en tvist om att stämningsansökan mot svaranden mottagits av tingsrätten

2016-12-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur lång tid tar det mellan inlämning av stämning och att svarande får ett meddelande från tingsrätt om stämning gällande tvistemål kring fastighetsförsäljning exempelvis?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Dessvärre är det svårt för oss att uttala oss om hur lång tid det tar för svaranden att få ett meddelande från tingsrätten om att tingsrätten mottagit en stämning mot svaranden. Jag rekommenderar dig därför istället att ringa tingsrätten och fråga om de ännu mottagit stämningen och om de hunnit meddela svaranden.

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?