Fråga om testamentsvittne

Hej igen!

När man väljer vittnen till sitt testamente, kan det ju vara så att de faktiskt avlider innan mitt testamente ska läsas upp. Vad händer?

Kan då riktigheten i testamentet ifrågasättas då de inte kan verifiera sitt vittnesmål?

Eller ska man välja väldigt unga personer? Som ju ändå kan avlida i olyckor...


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt 10 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) krävs det vid upprättandet av testamente två vittnens samtidiga närvaro, annars blir testamentet inte giltigt. Testamentsvittnena ska se att testatorn skriver under och med sina underteckningar bekräfta och bestyrka testamentet. De behöver dock inte få veta vad själva testamentet stipulerar. För bevisningens skull följer det av 10 kap 2 § ärvdabalken att testamentsvittnena även bör även efter sina underteckningar skriva ett vittnesintyg genom s.k. vittnesmening. Det innehåller bl.a.testamentsvittnens yrke, hemvist, personnummer och övriga omständigheter som är av betydelse vid undertecknandet. Om vittnesmeningen innehåller bekräftelse om att formkrav för testamente är uppfyllda har den som påstår motsatsen bevisbördan.

Ett testamente är dock fortfarande giltigt, och man behöver inte upprätta ett nytt, trots att en eller båda av testamentsvittnena har avlidit.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning