FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente08/05/2017

Fråga om testamentstolkning vid oklarheter

Om ett testamente är vagt formulerat eller inte till 100% juridiskt korrekt formulerat, vem har då tolkningsföreträde?

Det gäller inte en pågående tvist utan handlar om mitt eget testamente, dvs om jag kan formulera det själv.

Jag menar, mina intentioner är tydliga men kanske någon kan läsa det "som fan läser bibeln", så att säga.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamentstolkning finns i ärvdabalkens 11 kapitel.

Vid tolkning av ett testamente ska man försöka få fram testatorns (den som skrivit testamentet, du i detta fall) verkliga vilja, man utgår alltså inte helt uteslutande ifrån ordalydelsen i testamentet. Felskrivningar/felstavningar kan man bortse ifrån ifall det går att tyda vad testatorn egentligen hade velat.

Det är fortfarande väldigt viktigt att testamentet skrivs på ett sådant sätt att det går att klart utläsa din vilja från testamentet. Många oroar sig över det att måste vara skrivet på ett särskilt juridisk språk, det behövs verkligen inte. Det viktigaste är att din vilja går att utläsa.

Ifall din vilja inte går att utläsa finns det en del presumtionsregler i ärvdabalkens 11 kap. om hur testamentet ska tolkas, är dessa regler inte tillämpliga så delas arvet ut enligt den legala arvsordningen.

Så som svar på din fråga: Testamentet ska tolkas på så sätt att du får din verkliga vilja genomförd.

Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara höra av sig igen!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare