Fråga om testamentes laga kraft

2017-10-08 i Testamente
FRÅGA
Gäller testamente då det ej vunnit laga kraft
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Ett testamente är giltigt om det uppkommit enligt reglerna som följer av 10 kap. ärvdabalken (1958:637). Det ska sedan delges alla dödsbodelägare; legala arvingar och testamentstagare enligt 14 kap. 4 § ärvdabalken. Om ingen gör invändningar och alla godkänner testamentet vinner den laga kraft. Om någon däremot klandrar testamentet inom sex månader från att de har delgivits, vinner testamentet laga kraft först efter rättegången kring testamentet avgjorts.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2972)
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente

Alla besvarade frågor (97402)