Fråga om testamentes laga kraft

Gäller testamente då det ej vunnit laga kraft

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Ett testamente är giltigt om det uppkommit enligt reglerna som följer av 10 kap. ärvdabalken (1958:637). Det ska sedan delges alla dödsbodelägare; legala arvingar och testamentstagare enligt 14 kap. 4 § ärvdabalken. Om ingen gör invändningar och alla godkänner testamentet vinner den laga kraft. Om någon däremot klandrar testamentet inom sex månader från att de har delgivits, vinner testamentet laga kraft först efter rättegången kring testamentet avgjorts.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”