Testamentera vårdnad - ifall av förälders bortgång

2019-07-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag är ensamstående förälder med ensam vårdnad över mitt minderåriga barn. Om något skulle hända mig i form av en olycka eller dylikt, så att jag inte kan framföra min talan vill jag vara säker på att mitt barn får stöd av anhöriga till mig som inte är släkt. Finns det någon form av fullmakt jag kan signera för att de ska få rätt till att fatta beslut med myndigheter samt har rätt till att ta hand om mitt barn vid bortgång eller sjukdom?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör vårdnad av barn är det föräldrabalken (FB) som blir aktuell.

Om du som ensam vårdnadshavare avlider måste frågan om vårdnadsansvaret prövas. Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, så ska domstolen anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är mer lämpligt, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Detta enligt FB 6 kap 9 § 2 st. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran, enligt FB 6 kap 10 § a. Två personer kan utses gemensamt att utöva vårdnaden om de är gifta eller sambor.

Enligt FB 6 kap 10 § a 4 st har du som ensam förälder möjlighet att, för det fall att du skulle avlida medan barnet fortfarande är underårigt, ange vem du vill ska ta ansvar för ditt barn i form av ett vårdnadstestamente. Den eller de som du har önskat som vårdnadshavare ska som huvudregel förordnas som vårdnadshavare, såvida det inte anses strida mot barnets bästa enligt FB 6 kap 2 § a.

För att sammanfatta; du möjlighet att välja vem du vill som ska ta ansvar för ditt barn om du skulle avlida, i form av ett vårdnadstestamente. Den eller de som du har valt kommer som huvudregel att godkännas av domstolen, såvida det inte är oförenligt med barnets bästa.

Hoppas jag kunde svara på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1430)
2020-04-02 Kan min föredetta flytta med min dotter utan att jag godkänt det?
2020-03-31 Hur får ordnar jag växelvis boende med mina barn?
2020-03-31 Hur avgör man vem som blir boendeförälder vid en separation?
2020-03-31 Har morföräldrar umgängesrätt med sitt barnbarn?

Alla besvarade frågor (78751)