Fråga om tagande vid självscanner

FRÅGA
Om en person scannar in varor i själv scanning och sedan scannar ur varorna men inte lägger tillbaka dom och lämnar sedan butiken Ringa stöld eller bedrägeri ?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) anses man vara ansvarig för stöld om man olovligen tar något som tillhör annan med uppsåt att göra saken till sin och att detta innebär skada för annan. Man gör sig ansvarig för stöld om man lämnar en butik genom "självscannern" utan att ha betalat för varorna man taget (eftersom man "avscannat" dem). Är värdet på varorna man tagit i butik under 1 000 kr lär man bli ansvarig för ringa stöld, enligt 8 kap 2 § brottsbalken.

Bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken är ett brott som går ut på att man genom vilseledande förmår annan att göra eller underlåta att göra något, som innebär en förmögenhetsöverföring (att den som blir vilseledd lider ekonomisk skada och den som bedrar får en ekonomisk vinning).

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (717)
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff
2021-06-29 Belastningsregistret vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94270)