Fråga om syskons anspråk på arv från förälder och enskild egendom

2017-10-17 i Testamente
FRÅGA
Jag har 2 syskon och vill skriva våran fars lägenhet som enskild egendom i ett separat testamente för att kunna säkra lägenhet för mina barn. Finns möjligheten att göra så utan att dom(syskona) kan göra anspråk på den efter våran fars bortgång.
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler angående arv återfinns i ärvdabalken(ÄB).

Om jag har förstått din fråga rätt så ska du alltså få ärva din fars lägenhet efter hans bortgång. Detta görs då smidigast genom att han upprättar ett testamente där han testamenterar lägenheten till dig. Om ett testamente inte upprättas har nämligen alla barn rätt till lika stora delar av arvet (2 kap. 1 § ÄB).

Det man bör tänka på här är att man i Sverige inte kan göra sina barn arvlösa. Oavsett vad som står i förälderns testamente så har barnen rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). En förälder kan alltså inskränka sina barns arvsrätt till hälften genom ett giltigt testamente. Om testamentet där du har rätt till lägenheten inskränker dina syskons arvsrätt så kan de begära jämkning enligt 7 kap. 3 § ÄB. Dina syskon måste då meddela om detta inom sex månader från dess att testamentet delgavs, annars förlorar de rätten till sin laglott.

Om jag misstolkade din fråga på så sätt att ni alla tre ska dela på lägenheten så är det ändå så att det är dina bröstarvingar som har rätt till din del efter dig.

Om vi då utgår från att du fått hela lägenheten så har inte dina syskon sen rätt till den efter dig utan det blir då dina barn som har rätt till den. Vad gäller att testamentera lägenheten som enskild egendom så har det ingenting att göra med dina syskon utan detta skyddar mot ens make. Enskild egendom betyder att maken inte har rätt till egendomen vid en eventuell skilsmässa, den ingår inte i giftorättsgodset. (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95724)