Fråga om styrelsens befogenheter i och med ordnings- och trivselregler i en bostadsrättsförening

Bor i bostadsrätt. Har en altandörr som har vred på insidan och är låsbar.

Vi vill byta lås så att vi kan låsa och öppna från utsidan för att kunna använda som in och utgång. Får då närmare till parkering m.m. Blev nekade av vår styrelse med motiverering

att all ut och ingång skall ske genom huvudentré. Stämmer detta??

Tacksam för svar Kjell Classon

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

För en bostadsrättsförening är det först och främst Föreningslagen och Bostadsrättslagen som utgör tillämplig lagstiftning. Därefter gäller det som står i föreningens stadgar – såvida dessa är förenliga med lag. Styrelsen har uppdraget att handha föreningens förvaltning. I det uppdraget ingår bl.a. att anta trivsel- och ordningsregler för föreningen. Dessa är inte heller giltiga, såvitt de inte är förenliga med lag eller föreningens stadgar.

Viktigt vid antagandet av en trivsel- eller ordningsföreskrift är att den föreningsrättsliga likabehandlingsprincipen iakttas. Med denna förstås att ingen medlem får behandlas varken bättre eller sämre än någon annan medlem. Givetvis med vissa naturligt tvingande inskränkningar – det går ju t.ex. inte att missgynna någon som inte har den faktiska förutsättningen att dra nytta av ett gynnande beslut (exv. att alla balkongräcken ska ommålas, men det i huset finns boende med uteplats – dessa kan då kompenseras på annat sätt).

Har styrelsen i din förening antagit likabehandlande trivsel- och ordningsföreskrifter kan det rent krasst vara så att det stämmer att all ut- och ingång skall ske genom huvudentrén. Men likt ovan anfört står trivsel- och ordningsregler inte över stadgarna. Härigenom har du i sådant fall en möjlighet att endera med hjälp av en tiondel av antalet medlemmar begära kallelse till en extrastämma för föreningen eller vänta till föreningens årsstämma för att där utnyttja din rätt att lägga fram motioner och begära en omröstning att det i föreningen ska tillåtas ut- och ingång genom andra entréer än huvudentrén.

Skulle en föreningsstämma rösta för ditt förslag har styrelsen inget annat val än att tillåta tillskapandet av alternativa lösningar för in- och utgång (givetvis under iakttagandet av att krav på bygglov och byggnormer).

Behöver du hjälp med att någon engagerar sig och hjälper dig med att utöva din rätt som medlem i en bostadsrättsförening är vi på Lawline givetvis behjälpliga. Oss når du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”