Fråga om straffansvar kan aktualiseras när brukande av narkotika skett utan uppsåt

2021-03-18 i Narkotikabrott
FRÅGA
Om jag icke uppsåtligen tar en tablett jag icke är förskriven men som har sagts mig vara likadan som den föreskrivna, kan jag då bli dömd för brott då den visar sig ha annan molekylär sammansättning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan så att du undrar om det är kriminaliserat att bruka ett narkotikaklassat preparat när det saknas kännedom om att preparatet är narkotikaklassat.

Regler om narkotikabrott regleras bl.a. i narkotikastrafflagen. Den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott (1 § p.6 narkotikastrafflagen). Det krävs alltså uppsåt för att dömas för brukande av narkotika enligt narkotikastrafflagen. En person som tror att den röker en tobakscigarett kan inte dömas för narkotikabrott om cigaretten egentligen innehåller ett narkotikaklassat preparat eftersom personen saknar kännedom om saken. Att hävda att man inte visste att ett visst preparat var narkotikaklassat är däremot inte en korrekt uppsåtsinvändning och kommer fortfarande att leda till straffansvar. En person som invänder att den inte visste om att handlandet var kriminaliserat kommer alltså inte gå fri från ansvar.

Det är åklagaren som ska bevisa att gärningen har skett med uppsåt. Beviskravet i brottmål är ett högt ställt krav. Åklagaren måste visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet och i denna situation handlat uppsåtligen.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96436)