Fråga om stöld av väska i en butik

FRÅGA
Hej! Har en fråga angående ett scenario. Låt säga att en person i en matbutik stjäl en dyr och fin väska ur handen på en kvinna, väl påväg ut ur matbutiken stoppas personen på grund av lång kö varpå kvinnan hinner ifatt tjuven och rycker tillbaks sin väska. Tjuven blir då stressad och drar upp en replika av en pistol och hotar kvinnan med att han kommer skjuta om kvinnan inte ger tillbaks väskan. Kvinna blir uppenbarligen rädd och släpper väskan och tjuven lämnar med väskan i sin hand. Vilka brott har tjuven gjort sig skyldig till? Min uppfattning är att tjuven ju dels stulit väskan, och därför gjort sig skyldig till stöld enligt 8:1 RB, dels olaga hot för att med vapen ha hotat kvinnan enligt 4:5 RB. Men till min fundering, har tjuven samtidigt gjort sig skyldig till rån eftersom kraven i 8:5 verkar vara uppfylla? Och kommer en domstol isåfall att döma för både stöld, olaga hot och rån, eller bara rån? Eller hur fungerar det när en person gjort sig skyldig till två brott (8:1 och 4:5) som tillsammans liknar ett annat brott (8:5)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller vid väskryckning?

Till att börja med gör personen sig skyldig till grov stöld genom att rycka väskan från kvinnan. Det rubriceras ofta som "snappning" vilket främst tar sikte på väskryckningar. Det är också vanligt att en väskstöld medför särskilda olägenheter för den bestulne, t.ex. när man blir av med sin plånbok (8 kap. 4 § första och andra stycket brottsbalken).

Vad gäller när mannen drar upp en replika av en pistol?

Det tvång som krävs för ansvar för rån består antingen i våld på person eller i hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara. Det räcker med att hotet för kvinnan framstår som trängande fara, även om konkret fara faktiskt inte har förelegat. Uttrycket "eller för den hotade framstår som" tillkom genom 1976 års lagstiftning för att täcka fall där någon blivit hotad med t.ex. en leksakspistol. Rån förekommer i tre former. Man brukar tala om stöldfallet, motvärnsfallet eller utpressningsfallet. Utpressningsfallet omfattar fall där en person tvingas till en handling eller underlåtenhet som innebär förmögenhetsöverföring, t.ex. att under pistolhot lämna ifrån sig sin väska, vilket är fallet här (8 kap. 5 § första stycket brottsbalken).

Om man gjort sig skyldig till brott som liknar varandra "konsumeras" brotten

Så som Högsta domstolen tidigare har uttryckt det kan ett brott i vissa fall framstå som så nära förbundet och samtidigt så underordnat ett annat brott att det är naturligt att endast döma för detta brott och betrakta den övriga brottsligheten som medbestraffad. Man kan också uttrycka det så att vissa brott kan anses "konsumerade" av övrig brottslighet om de olika brotten ger uttryck för samma brottsliga aktivitet som väsentligen kommer till uttryck i ett av brotten.

Läran om brottslighetskonkurrens innebär en i flera led förekommande utrensning av tänkbar brottslighet. Med utrensning ska förstås att gärningsmannen inte döms för all den brottslighet som han i och för sig kan sägas ha begått. Vissa gärningar eller brott "konsumeras" genom att gärningsmannen döms för annan brottslighet.

Det innebär att en åklagare inte kommer åtala en gärningsman för stöld om han eller hon anser att det som gärningsmannen har gjort är att betrakta som grov stöld. Den som genom ett händelseförlopp begår ett grovt brott har (genom sitt handlande) också definitionsmässigt begått brott av normalgraden. Att välja att rubricera förfarandet som grovt brott innebär endast kvalificering av brottet, det betyder inte att man ska dömas för båda brotten.

Att låta viss brottslighet "konsumeras" är motiverat om man därigenom undviker orättvis dubbelbestraffning.

Vad blir mannen åtalad för?

Då både stöld och olaga hot är underordnade rån i straffskala innebär det att rånbestämmelsen i (8 kap. 5 § första stycket brottsbalken) kommer att "konsumera" brotten rörande grov stöld (8 kap. 4 § brottsbalken) och olaga hot (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Alltså kommer mannen troligtvis att åtalas för rån, alternativt grov stöld.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (637)
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?
2020-10-15 Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

Alla besvarade frågor (85227)