FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/02/2022

Fråga om stämpling till vapenbrott

Hej! Min pappa är häktad för stämpling till vapenbrott och jag undrar vad straffet kan bli? Han är tidigare dömd och har suttit i fängelse några gånger dock aldrig för vapenbrott. Jag har försökt googla men jag förstår verkligen inte vad som menas med " bestämmes under den högsta och må sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott; ej må dömas till högre straff än fängelse i två år, med mindre fängelse i åtta år eller däröver kan följa å det fullbordade brottet." kan jag få lite mer tydlig förklaring i detta? Och som sagt vad kan straffet för detta brott bli? Handlar det om år? Eller kan han få några månader? Är så orolig tacksam för ett tydligt svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vapenlagen

Enligt (9 kap. 8 § vapenlagen) sägs att för försök, förberedelse eller stämpling till grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott döms till ansvar enligt (23 kap. 2 § tredje och fjärde stycket rättegångsbalken). I tredje stycket framgår att i de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling förstås att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta någon annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den. I fjärde stycket sägs att straffet för förberedelse eller stämpling ska bestämmas under den högsta och får sättas under den lägsta gräns för fullbordat brott. Högre straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i sex år eller mer kan följa på det fullbordade brottet.

För att kunna bli straffad för stämpling till vapenbrott måste brottet enligt ovan nämnda bestämmelse avse grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott. Av (9 kap. 1 a § första stycket vapenlagen) framgår att för grovt vapenbrott döms till fängelse i lägst två år och högst fem år. Enligt ( 9 kap. 1 a § andra stycket vapenlagen) gäller att vapenbrott som är synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra år och högst sju år.

Stämpling ska bestämmas under den högsta och får sättas under den lägsta gräns för fullbordat brott. Högre straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i sex år eller mer kan följa på det fullbordade brottet. Det innebär:

Om din pappa döms för stämpling till grovt vapenbrott kan han som högst dömas till två års fängelse eftersom grovt vapenbrott ger fängelse i lägst två år och högst fem år. Vid stämpling till synnerligen grovt vapenbrott kan han dömas till fängelse i lägst fyra år och högst sju år. Eftersom brottet gäller stämpling medges dock att straffet får sättas under den lägsta gränsen (4 år) för fullbordat brott.

Han kan alltså få ett fängelsestraff under två års fängelse vid stämpling till grovt vapenbrott och under fyra års fängelse vid stämpling till synnerligen grovt vapenbrott. Hur många månader vid grovt vapenbrott eller månader/år vid synnerligen grovt vapenbrott det kan röra sig om kan jag tyvärr inte besvara.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo