Fråga om stadgeändring i en bostadsrättsförening

2016-03-05 i Bostadsrätt
FRÅGA
Är hemförsäkring obligatorisk?Min Brf vill ändra stadgarna till att varje medlem ska ha en hemförsäkring. Brf-tillägget ligger hos föreningen.Mvh/Göran Bystedt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

Det föreligger inget lagstadgat tvång för att varje boende måste teckna en hemförsäkring. Däremot kan en bostadsrättsförening genom att uppta ett sådant krav i stadgarna kräva att samtliga boende måste ha en sådan tecknad – att därefter inte ha en hemförsäkring kan i sådant fall utgöra ett stadgebrott för vilket föreningen kan vidta åtgärder.

Förfarandet för en stadgeändring framgår av Bostadsrättslag 9 kap. 23 §. Där stipuleras vidare att beslut om stadgeändring måste fattas endera med samtliga föreningsmedlemmars samtycke eller vid två separata föreningsstämmor där minst två tredjedelar av röstetalet (dvs. de som går på stämman) är ense om det.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1028)
2020-05-28 Hyra hyresrätt samtidigt som man står på en bostadsrätt
2020-05-21 Fel i bostadsrätt
2020-05-20 Vad kan jag göra åt störande grannar i min bostadsrättsförening?
2020-05-20 Nyproducerad bostadsrätts boarea avviker frånval som står i avtalet

Alla besvarade frågor (80456)