Fråga, om skyldighet att närvara vid möte då brf ska besluta om medlemsskap för den beslutet avser

2019-02-09 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag äger 83% i en bostadsrätt och min dotter 17%. Dottern har haft en väninna inneboende under ca ett år. Dottern och väninnan har kommit fram till att de gärna vill äga lägenheten tillsammans och jag har gått med på att överlåta min del så att väninnan erhåller en mindre del (25%) och min dotter resten (75%).Vi har skickat överlåtelsehandlingarna till brf-styrelsen och fått beskedet att man kommer att ta upp frågan på ett kommande möte. Dock önskar man träffa väninnan och har bett henne att komma till mötet.Jag tycker att denna förfrågan är märklig och önskar veta om det är brukligt och vilka frågor som väninnan måste svara på och vilka hon kan vägra att svara på?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tycker att det du beskriver låter märkligt. Det är inte vanligt att en bostadsrättsförening ber den som ansökt om medlemsskap i föreningen att närvara vid mötet då beslut om dennes ansökan om medlemsskap tas. Din dotters vännina bör inte vara skyldig att närvara på mötet och brf har inte rätt att hålla "förhör" med henne. Jag skulle rekommendera dig att läsa brf:s stadgar där det ska framgå vad som krävs för medlemsskap samt att kontakta styrelsen och fråga varför de vill att hon ska närvara.

Sen är det så att stadgevillkor för medlemskap som innebär; att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen, att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller enligt bostadsrättslagen för inträde, eller om villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den som vill bli medlem i föreningen eller överlåta sin bostadsrätt, inte har någon verkan (2 kap 2 § Bostadsrättslagen).

Hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor!

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (880)
2019-05-22 Bostadsrättsföreningens skyldighet att ersätta en radiator efter bostadsrättshavarens badrumsrenovering
2019-05-19 Kallelse till föreningsstämma
2019-05-17 Uthyrning av bostadsrätt pga studier
2019-05-14 Utlovad parkeringsplats vid köp av bostadsrätt uteblev - avhjälpande av fel, prisavdrag etc.

Alla besvarade frågor (69284)