Fråga om skyldighet att betala skatt i Sverige för vinst vid försäljning av lägenhet utomlands

Hej

Jag har en lägenhet i London som jag vill sälja. Jag är pensionär och får min pension från försäkringskassan, i övrigt har jag ingen anknytning till Sverige. måste jag betala vinstskatt i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vem som är skattskyldig i Sverige och för vilka inkomster regleras bland annat i Inkomstskattelagen (IL). Lagen skiljer på obegränsat- och begränsat skattskyldiga personer, varav skillnaden består i att den som är obegränsat skattskyldig måste betala skatt för alla sina inkomster i Sverige och utlandet (se 3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten för besvarandet av din fråga är alltså att klargöra om du ska betraktas som obegränsat skattskyldig eller inte.

I 3 kap. 3 § IL stadgas vilka personer som är obegränsat skattskyldiga. Det är (1) personer som är bosatta i Sverige, (2) personer som stadigvarande vistas i Sverige samt (3) personer som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. Från informationen i din fråga drar jag slutsatsen att du varken är bosatt här eller vistas stadigvarande i Sverige, men att du tidigare har varit bosatt här. Frågan är då om du ska anses ha väsentlig anknytning hit. I 3 kap. 7 § IL anges en rad faktorer som ska beaktas vid bedömningen om en person ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Faktorer som uppräknas är t.ex. om personen är svensk medborgare, hur länge han var bosatt i Sverige, om han inte varit bosatt varaktigt på viss utländsk ort, om han har en bostad i Sverige eller sin familj här m.m. Det framgår inte av din fråga om du är svensk medborgare, men enligt lagkommentarerna är svenskt medborgarskap i sig inte en faktor som har någon stor betydelse för bedömningen. En viktig omständighet för bedömningen är dock enligt lagkommentarerna om personen varaktigt har bosatt sig i ett annat land och där skaffat en permanent bostad. Det bör emellertid tilläggas att det i 3 kap. 7 § andra stycket föreskrivs en presumtion med innebörden att en person ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige, om mindre än fem år har förflutit sedan flytten härifrån landet, under förutsättning att personen inte kan visa något annat.

Med anledning av att du inte gett så mycket information i din fråga är det svårt för mig att göra en fullständig bedömning, t.ex. då jag inte vet hur lång tid du varit utflyttat från Sverige. Baserat på informationen i din fråga förstår jag det dock som att du har varit varaktigt bosatt i ett annat land och att du inte har någon nära familj eller bostad i Sverige, då du anger att du inte har någon anknytning hit. Enligt min bedömning bör du därför inte anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige, utan istället begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § 1 p. IL.

I 3 kap. 18 § 11 p. stadgas att en begränsat skattskyldig person är skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på en bostadsrätt som är belägen i Sverige, men ingen skyldighet finns stadgad att skatta för kapitalvinst på bostadsrätt i utlandet. Ingenting i 3 kap. 19 – 23 § § Il eller i de där hänvisade lagarna tyder heller på att sådan skattskyldighet skulle finnas i ditt fall. Min bedömning är därför att du inte är skyldig att betala skatt i inkomstslaget kapital i Sverige för en eventuell vinst vid försäljningen av din lägenhet i London.

Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo