Fråga om skolans befogenhet att stänga av elev

FRÅGA
får skola stänga av 8-årig elev (1:a klass) i 14 dagar överhuvud taget och dessutom utan kompensation för förlorad studietid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom 1:a klass hör till grundskolan (10:3 skollagen) gäller enligt 5:14-15 att rektorn (och endast rektorn) för skolan får fatta beslut av avstängning av en elev om det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet, tidigare åtgärder inte fått effekt (utredning, skriftliga varningar), eleven erbjuds kompensation för förlorad undervisning och avstängningen inte fortgår längre än vad en skyndsam utredning kräver (absolut högst en vecka).

Till detta kommer krav om att vårdnadshavarna ska få tillfälle att yttra sig och när det rör barn under 18 år, ska socialnämnden informeras.

Denna typ av beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 28:9 skollagen (detta sker skriftligen och ges in till skolan, 23 § förvaltningslagen).

Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?