Fråga om skillnaden mellan omprövning och överklagande

2016-04-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag undrar vad är det praktiska skillnaden mellan att begära att skatteverket omprövar sitt beslut om min beskattningoch att jag överklagar Skatteverkets beslut hos förvaltningsrättenbåde har exakt samma blankett som vi rekomenderas att fylla inoch båda ska skickas till skattekotoret båda ska komma in till skatteverket före utgången av sjätte året efter inkomståretjag kan bara misstänka att något finns i bakgrunden för dessa två möjlighetervad ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Den största skillnaden mellan att ompröva och överklaga ett beslut är att om du begär omprövning kommer Skatteverket att handlägga ärendet igen. Om du istället överklagar beslutet kommer förvaltningsrätten (alltså en domstol) att pröva ärendet. Överklagan ska mycket riktigt skickas in till Skatteverket. De ser till att överklagandet kommit in i rätt tid och kommer sedan skicka vidare ärendet till domstolen som ska sköta prövningen av själva frågan om din beskattning.

Vid en omprövning kan det vara samma personer på Skatteverket som hade hand om ditt ärende från början som ska sköta omprövningen, vilket kan betyda att chanserna att beslutet ändras är små. Vid en överklagan får du garanterat nya personer som prövar ärendet.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82781)