Fråga om skattskyldighet vid gåva av aktier

2021-05-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Min mor funderar på att ge mig aktier i gåva. Hennes framtida bostadssituation är dock osäker och vi funderar på vad som händer om jag skulle sälja delar av aktierna nu (med stor vinst) men sedan skulle behöva ge eller låna tillbaka pengarna till henne, vilka regler inträder evt då map att ha fått de i gåva? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan så att du undrar vad som gäller vid gåva av kapitaltillgångar (bl.a. aktier). En fråga som kan aktualiseras i denna situation är hur och när aktierna ska beskattas. Frågor om skatt regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL).

Vid gåvotillfället kommer varken den som ger gåvan eller den som tar emot gåvan att beskattas, din mor och du kommer alltså inte behöva betala någon skatt när du tar emot aktierna (det finns ingen gåvoskatt i Sverige). Däremot gäller den s.k. kontinuitetsprincipen vid gåvor av kapitaltillgångar, vilket innebär att mottagaren av gåvan (du) kommer att inträda i den tidigare ägarens skattemässiga situation, alltså din mors skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att du kommer att ha samma skatterättsliga skyldighet vid en försäljning av aktierna som din mor hade haft om hon själv hade sålt aktierna. För att bestämmelsen ska aktualiseras krävs att det sker en förmögenhetsöverföring (du blir ägare av aktierna och din mor förlorar tillgången till aktierna), att förfarandet är frivilligt (ingen motprestation ska ske) samt att det finns en gåvoavsikt.

När du säljer aktierna och ska beräkna kapitalvinsten ska du ta försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet, vilket innefattar det som din mor betalade för aktierna när hon förvärvade dem (44 kap. 13 § IL och 44 kap. 14 § IL). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 % av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Detta innebär att du kommer att beskattas 30 % av kapitalvinsten.

Om du vid ett senare tillfälle vill låna alternativt ge pengar till din mor i gåva är det därmed en rimlig lösning att se till hur mycket pengar du faktiskt får ut efter beskattningen på aktierna.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (371)
2021-06-11 Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän
2021-06-03 Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?
2021-06-01 Skatta vid försäljning av häst?
2021-05-27 Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Alla besvarade frågor (93215)