Fråga om skattskyldighet i samband med försäljning av bostadsrätt

2016-03-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! jag lånade ut 118000 till min dotter när hon köpte bostadsrätt 2010 och nu har hon och sin kille köpt ett hus tillsammans som är dyrare! Hon ska nu sälja sin lägenhet och då undrar jag om hon måste betala skatt på de pengar som hon är skyldig mig, för hon vill lösa skulden! Tackar för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I korthet är svaret på din fråga: nej, din dotter behöver inte betala skatt på de pengar hon tidigare lånat från dig, och nu vill betala tillbaka i samband med försäljningen av bostadsrätten. Eftersom just de 118 000 kronor hon lånat av dig inte är helt identifierbara behöver dock svaret utvecklas något.

I inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) finns bestämmelser rörande skattskyldighet som kan uppkomma vid försäljning av bostadsrätter. I1 kap. 3 § 2 p. IL anges att fysiska personer ska betala skatt på inkomster i inkomstslaget kapital. Till inkomstslaget kapital räknas enligt 41 kap. 1 § IL inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Med kapitalvinster och kapitalförluster avses, enligt 41 kap. 2 §, vinst och förslut vid avyttring av tillgångar. I 42 kap. 1 § 1 st. föreskrivs bl.a. att kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital, om inget annat är föreskrivet.

I 44 kap. 13 § föreskrivs att en kapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (d.v.s. summan som erhålls vid försäljningen) minskad med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklararvode) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs enligt 44 kap. 14 § av anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter (köpeskillingen vid anskaffandet och eventuella kostnader för renovering m.m).

Om då en kapitalvinst görs vid försäljningen av en bostadsrätt så ska denna tas upp med 22/30, enligt 46 kap. 18 §. Om kapitalvinsten är på 300 000 kronor tas därmed 220 000 kronor upp i inkomstslaget kapital. De 220 000 kronorna beskattas sedan med 30 %, d.v.s. 66 000 kronor måste betalas i skatt.

Om din dotter vid försäljningen av sin bostadsrätt därmed har gjort en kapitalvinst så kommer hon bli skattskyldig för denna. Hon är därmed inte skyldig att per definition betala skatt på de pengar hon lånat av dig, eftersom de ingick i anskaffningsutgiften, men som sagt så uppstår skattskyldighet för ett eventuellt överskott från försäljningen av bostadsrätten. Huruvida detta påverkar din dotters möjligheter att återbetala de pengarna hon lånat av dig, också mot bakgrund av att hon tillsammans med sin kille nu har förvärvat ett dyrare hus, är såklart svårt för mig att svara på.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar, eller har mitt svar skapat några nya sådana, är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll