Fråga om skattekonsekvenser av överlåtelse av halva en bostadsrätt om betalning för bostadsrättshalvan sker i form av övertagande av lån

2016-12-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Jag äger en bostadsrätt till 100 % vars köpeskilling var 2 400 000 kr. Lånet uppgår till 1 800 000 kr. På detta lån står även min pappas flickvän (ej min mor) 50/50 %. När jag så småningom har möjlighet att överta hela lånet, kommer jag kunna göra det utan att råka ut för någon typ av delningsprincip eller annan beskattning? Om så är fallet, är det möjligt att skriva ett avtal som avtalar bort detta? Om detta inte är fallet, kommer allt ske smidigt och utan några hinder så länge jag kan ta över lånet till 100 %?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Om bostadsrätten är helt finansierad med lån kommer ett övertagande av din flickväns pappas lån i utbyte mot hans halva av bostadsrätten inte att medföra någon skatt för vare sig dig eller din flickväns pappa då din flickväns pappa då har sålt sin halva av bostadsrätten till dig för samma pris som han köpte den för varför han i detta läge inte gör någon vinst på försäljningen.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll