FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt27/05/2021

Fråga om skälig hyra vid en inneboendeupplåtelse samt konsekvenser vid oskälig hyra

Hej!

I mitt hyreshus finns en lägenhet (5:a) där det bor 7 personer (inkl den som står på kontraktet)

Såg en annons att rummen hyrs ut för 6300:- i månaden. Kan det vara okej? Ägaren till kontraktet får då in ca 35000 utöver det som betalas i faktiskt hyra till hyresvärden.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om hyra regleras i hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)). När en förstahandshyresgäst hyr ut en del av sin hyreslägenhet till en inneboende gäller att det ska vara en proportionerlig andel av hyra i förhållande till nyttjad yta av lägenheten (12 kap. 55 § fjärde stycket JB). En inneboende ska alltså betala hyra för den del som den inneboende har till sitt förfogande. Sådant som en inneboende har till förfogande är exempelvis ett sovrum samt fördelning av kostnad för de ytor som används gemensamt som kök, badrum och hall. Så som statueras i den ställda frågan får man vid gemensamma utrymmen dela hyran lika, exempelvis 50 % vardera.

En oskälig hyra kan medföra konsekvenser

En andrahandshyresgäst eller inneboende kan ansöka hos Hyresnämnden om att förstahandshyresgästen ska betala tillbaka den hyra som denne begärt om den överskrider vad som kan anses vara en skälig hyra. Tidsfristen för detta är två år, vilket innebär att det kan handla om stora belopp som kan bli betungande för förstahandshyresgästen. Lagstiftaren har kriminaliserat oskäliga hyror då det har ansetts vara ett växande problem i samhället. Det är därmed av vikt att se till att ta ut en korrekt hyra från andrahandshyresgäst eller inneboende.

Oskälig hyra är en förverkandegrund

Att upplåta en lägenhet eller del av lägenhet och uppbära oskälig hyra är en förverkandegrund (12 kap. 46 § p. 6 JB). Det kan dock finnas ursäkt för att ta ut oskälig hyra som gör att lägenheten inte ska förverkas. En sådan ursäkt är enligt motiven att hyresgästen har gjort en felberäkning vad gäller hyran för en inneboende, eftersom en sådan beräkning kan vara svår. För att ursäkten ska vara giltig krävs att det beror på ett misstag och att syftet inte har varit att göra personlig vinning på inneboendeupplåtelsen.

Sammanfattningsvis

När en hyresgäst hyr ut en del av sin lägenhet till en inneboende gäller att hyran ska vara proportionerlig i förhållande till den del av lägenheten som den inneboende har till sitt förfogande. Tanken med lagändringen är att hyresgästen inte ska göra en personlig vinning på inneboendeupplåtelsen. Om personen i fråga gör personlig vinning på inneboendeupplåtelsen (av informationen i frågan verkar det då) är det alltså en lagstridig handling som kan leda till förverkande av hyresrätten, förfarandet är även kriminaliserat.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?