Fråga om skadeståndsansvar när hund bitit hundvakt.

FRÅGA
Hej Jag var hundvakt åt en hund och hunden gick till attack och bet mig rejält. Nu har jag fått skador samt fula ärr. Hundägaren va kontakt med försäkringsbolaget och han hävdar nu till 6 paragraf och menar på att jag är solidariskt ansvar för hunden och tänker inte ersätta mig några pengar alls. Så vem är ansvarig för dom skador som hunden orsakade mig. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En mycket lik situation som din har varit uppe för prövning hos Högsta Domstolen i rättsfallet NJA 1996 s. 104. I fallet var det en person som hade ett hundpensionat och fått en skada till följd av att hunden hade dragit i kopplet under en promenad. Både Hovrätten och Högsta Domstolen slog fast "att den som har tagit emot en hund till underhåll eller nyttjande och skadats av hunden inte bör tillerkännas skadestånd av ägaren oberoende av vållande från dennes sida." Det skulle alltså tyvärr kunna vara så att det är du som är ansvarig för skadorna som hunden har orsakat dig med hänvisning till rättsfallet 1 och 19 §§ hundlagen. Sedan en ändring i lagen är det numera 19§ och inte 6§ som aktualiserar ansvar för en sådan här situation, men ingen ändring i bestämmelsens innehåll och sak är avsedd.

Det finns dock ett hovrättsavgörande från 2001, där hovrätten menar att för att man ska omfattas av det strikta skadeståndsansvaret som vårdare enligt tillsynslagen så måste det vara fråga om ett mera varaktigt vårdande av hunden eller fodervärd eller liknande. Situationen är svårbedömd eftersom de som skrivit lagen inte har riktat in sig på den typen av situation du hamnat i. Detta leder till att domstolen måste göra sin bedömning utifrån ett bristfälligt underlag vilket i sin tur leder till att rättsläget inte riktigt är tydligt. Mycket pekar mot att du inte omfattas av det strikta ansvaret om det är så att du inte har tagit betalt för att vara hundvakt och gjort detta som en engångsföreteelse, men det är alltså inte helt säkert.

Hoppas att svaret hjälpte dig, trots att svaret kanske inte var det du hade hoppats på!

Rickard Essung
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (464)
2021-07-31 Får en hundägare lämna kvar hundens avföring på marken?
2021-07-13 Vem står för ett eventuellt skadestånd om en hund biter någon?
2021-07-04 Vilket ansvar har hundägare för skador som orsakats av deras hund?
2021-06-30 Skadeståndsansvar för herrelösa hundar

Alla besvarade frågor (94603)