Fråga om samtycke under alkohol eller drogpåverkan

Hej! I brottsbalken kap 6, § 2 om sexuella övergrepp nämns att en bedömning om frivillighet kan göras, där till exempel "berusning eller annan drogpåverkan" anses påverka individens möjlighet till att ge sitt medgivande. Om den sexuella handlingen inte räknas till §2 utan stämmer bättre in på §10 (sexuellt ofredande), går det att göra en bedömning om frivillighet även här? Min egentliga fråga är; kan en [kraftigt] berusad och drogpåverkad person ge sitt samtycke till "hångel och tafs"?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 

Din fråga är minst sagt svår då alla sexualbrott är otroligt påverkade av omständigheterna i det enskilda fallet. Jag ska däremot börja med att förklara konstruktionen av våldtäktsbrottet i 6 kap 1§ Brottsbalken. Brottet är konstruerat som så att det finns fyra typsituatoiner är lagstiftaren fastslår att samtycke som utgångspunkt inte kan förekomma - våld eller hot, otillbörligt utnyttjar berusning eller drogtillstånd samt missbrukande av förtroendeställning (jfr 6kap 1§ 1st p 1-3 Brottsbalken). Dessa situationer omfattas även av 6 kap 2§ Brottsbalken om sexuellt övergrepp - viktigt att ha med sig är att även det man givit uttryck för i ord och handling påverkar bedömningen om man deltagit frivilligt.  Om gärningspersonen också har intagit alkohol och/eller droger så att dennes omdömme påverkas kan detta påverka rättens bedömning av gärningspersonens avsikt att begå brottet (jfr rusläran 1 kap 2§ st 2 Brottsbalken). Det som alltid är svårt med sexualbrotten är att avgränsa vilka handlingar som faller innanför en bestämmelses tillämpningsområde, och vilka handlingar som faller utanför. Ett krav för att omfattas av 6 kapitlets regler är att det finns en sexuell prägel på handlingen och att handlingen rent objektivt ("typiskt sett ") kränker den sexuella integriteten.  När det gäller sexuellt ofredande (6 kap 10§ Brottsbalken) så görs inte samma samtyckesbedömning som gällande en våldtäkt eller sexuella övergrepp, antagligen på grund av att lagstiftaren gjort bedömningen att handlandet inte är lika klandervärt eller för situationerna som bestämmelsen tar sikte på så vore en samtyckesbaserad lagsitftning inte lämpad då för många handlingar skulle omfattas. Exempelvis är inte tjatsex straffbelagt trots att reelt samtycke till deltagandet kan ifrågasättas. Beträffande din fråga är det svårt att generellt slå fast om brottsoffrets alkoholpåverkan eller drogpåverkan medför att "hångel och tafs" utgör ett sexuellt ofredande, det beror på omständigheterna i övrigt men som utgångspunkt så ska man nog utgå från att det inte är lika självklart att ett brott föreligger som beträffande ett våldtäktsfall. 


Hoppas du fått klarhet beträffande din fråga. Om du har fler funderingar är du självklart välkommen att ställa ytterligare frågor. 

Hälsnignar 

Johanna Wallin 

Johanna WallinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo