Fråga om samlingsverk samt skydd av recept och affärsidéer

2015-02-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Min fråga gäller upphovsrätt. Om vi nu hypotetiskt antar att jag har ett internet baserat företag där jag erbjuder on demand filmer och i samband med varje film som mina kunder "hyr" har jag anpassat ett speciellt recept som passar med filmens tema, så när man hyr filmen får man ett passande recept skickat till sin mail. Kan det anses som ett konstnärligt verk? detta med tanke på att jag kombinerar två olika verk och använder min egna kreativitet och fria val för att göra det.Sedan undrar jag att ifall jag startade detta företag tillsammans med en kompis och sedan bråkat med henne. Säg att hon startar då ett nytt företag och erbjuder exakt samma tjänst som mitt företag. Dessutom har hon samma film och recept kombinationer som jag har i mitt företag. Kan jag stämma henne för intrång genom upphovsrättslagen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om upphovsrätt hittar du i upphovsrättslagen (URL), se här

Enligt URL 5§ så kan en sammanställning av flera olika verk utgöra ett självständigt verk och därmed skyddas av upphovsrätt. Det kan handla om till exempel uppslagsverk, diktsamlingar, analogier och ihopklippta delar av filmer. Ett sådant samlingsverk är dock fortfarande underkastat originalverkens upphovsrätter och det krävs därför de ursprungliga rättighetsinnehavarnas tillstånd för att tillgängliggöra eller kopiera samlingsverket (URL 2§). Upphovsrätt till ett samlingsverk ger alltså inte innehavaren någon rätt att använda verket utan endast ett rätt att hindra andra från att tillgängliggöra eller kopiera samlingsverket.

I ditt fall har jag dock svårt att se att de skulle kunna röra sig om något samlingsverk. För det första är recept väldigt svårt att skydda genom upphovsrätt. Själva kombinationen av olika ingredienser går inte att skydda, det är endast den särskilda grafiska utformningen av ett visst recept som kan falla under upphovsrätten och bara under förutsättning att utformningen har en viss grad av självständig konstnärlighet. För det andra, även om det skulle röra sig om grafiska utformningar av recept som skyddas av upphovsrätt så föreligger det förmodligen inget samlingsverk dels då du egentligen inte sammanställt verk utan endast bifogar receptet i samband med att filmen beställs, dels då det skapande momentet i processen inte är särskilt stort. Det rör sig snarare om en affärsmodell vilka dessvärre inte heller kan skyddas, varken genom upphovsrätt eller patent (Patentlagen ).

Eftersom det inte verkar föreligga någon upphovsrätt så är det inte heller möjligt för dig att stämma din före detta partner för upphovsrättsintrång. Undantaget skulle vara om du skapat den grafiska utformningen på recepten själv och hon använder recept med samma grafiska utformning. Du bör dock granska eventuella aktieägaravtal, bolagsavtal eller samarbetsavtal som ni kan ha ingått med varandra när ni startade företaget. Standardiserade versioner av dessa avtal innehåller ofta konkurrensklausuler som kan användas som grund för en stämning i sådana här fall.

Jag föreslår att du i framtiden försöker skydda din affärsidé genom att kombinera olika särpräglade komponenter så som design av webbsidan och recepten samt genom att registrera och bygga upp ett varumärke (framförallt ordmärke och logga samt eventuellt en slogan).

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Om du behöver hjälp med att granska eventuella avtal eller med att lägga upp en skyddsstrategi för framtiden så är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller på mail info@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (855)
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?
2020-06-26 Vad gäller vid intrång i upphovsrätten? Och vilka sanktionsmöjligheter finns att tillgå?

Alla besvarade frågor (81688)