Fråga om sambos rätt att vid separation överta den gemensamma bostaden ägd av den andra sambon i vissa fall

FRÅGA
Hej, jag ska köpa en bostadsrätt, där det är tänkt att min flickvän sedan 5 månader och hennes 5 åriga son, ska bo med mig tillsammans. Jag köper lägenheten själv och står för alla lån. Kan hon på något sätt få besittningsrätt på min lägenhet?Tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

När det handlar om samboförhållanden utgör Sambolagen (SamboL) tillämplig lagstiftning.

Enligt SamboL 3 § utgörs samboegendom som huvudregel utav sådan bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Enligt SamboL 5 § punkt 3 definieras även bostadsrätter som minst en av er äger.

I händelse av en separation kan en av er begära att det utförs en s.k. bodelning av samboegendomen som innebär att er gemensamma bostad och bohag kan komma att fördelas er emellan. Denna bodelning kommer att omfatta endast egendom som förvärvats för er gemensamma användning, SamboL 8 §.

Iom separationen kan en av samborna begära dels rätt att bo kvar i lägenheten till dess att bodelning genomförts, SamboL 28 §, och dels att slutligen ha rätt till övertagande av bostaden enligt SamboL 22 §.

För övertagande av den gemensamma bostaden som ägs utav den ena sambon fordras att den som vill överta lägenheten även är den som bäst behöver bostaden och att det kan anses vara skäligt att den andre sambon övertar lägenheten från den andra. Givetvis fordrar detta att den andre sambon även kan ta över lån och lösa ut den som äger bostadsrätten i första hand. Rätten till sådant övertagande preskriberas ett år efter separationen, eller 3 mån efter om det är den som vill överta bostaden som varit den lämnande parten.

Rätten till övertagande av bostad i vissa fall kan inte regleras bort genom ett samboavtal.

Behöver ni hjälp att i övrigt ta fram ett samboavtal gällande övrig egendom är ni alltid välkomna att höra av er till oss på Lawline genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86935)