Fråga om sambos bostad

Min sambo och jag ska köpa en bostadsrätt och äga hälften var. Han kommer att ta lån på 80% på sin andel. Jag avser att endast låna 20% av min halva, då jag får ett kapital när jag säljer min tidigare bostad.

Vad händer om någon av oss dör eller om vi går skilda vägar ? Vi har båda särkullsbarn

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det kommer till sambor så är det viktigt att veta att avtalsfrihet råder på området, dvs ni är fria att själva avtala om hur ni vill göra. Det är även så att sambor enligt svensk lag inte ärver varandra, så länge det inte är testamenterat.

Separation
När det inte finns något avtalat mellan samborna eller samborna inte kommer överens om hur de vid separation ska göra så vänder vi oss till Sambolagen för att få ledning. Gemensam bostad, som du beskriver att ni tänker införskaffa, är samboegendom enligt 3§ Sambolagen.
Enligt 8§ Sambolagen kan någon av samborna vid separation begära bodelning.

Detta innebär att värdet av all er egendom, som utgör samboegendom, läggs samman och delas sedan lika mellan er (samboegendom är er gemensamma bostad och bohag). Innan egendomen läggs samman får var och en behålla så pass mycket egendom att det täcker era skulder (lån). Om en av er vill behålla bostaden får denne lösa ut den andre genom att ersätta med annan samboegendom, eller med pengar.

Om båda vill ha bostaden bestämmer domstolen vid bodelning vem som har bäst rätt till den.

Dödsfall
Om någon av er skulle avlida så sker en bodelning, precis som vid separation och den efterlevande sambon har då rätt att överta bostaden. Dock, som tidigare nämnt, så ärver inte sambor varandra och den avlidne sambons barn har således rätt till sitt arv. Den efterlevande sambon får alltså lösa ut den avlidne sambons arvingar om hen vill behålla bostaden.

Råd
När man separerar eller någon avlider är det vanligt att konflikter kring ägodelar uppstår. För att minimera risken för ytterligare osämja samt kostnadssamma och tidskrävande domstolsavgöranden så råder jag er att avtala om hur ni vill fördela er egendom om något skulle hända.
Med tanke på att ni båda har särkullbarn kan det även vara bra att fundera över om ni vill upprätta testamenten. För att få hjälp med detta kan ni boka tid med en av våra jurister här på Lawline, http://lawline.se/boka.

Hoppas svaret var till hjälp!

Julia StenslundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning